Stikstof+uit+Verordening
Nieuws
©

Stikstof uit Verordening

De stikstofonderdelen uit de Verordening Natuurbescherming moeten van tafel. Dat eist de POV. De huidige voorstellen van de Provincie Brabant betekenen volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen bovendien dat de Provincie het Stikstofconvenant van 2009 eenzijdig opzegt, door de eis dat bestaande gebouwen per 2022 emissiearm moeten worden. "Het convenant is daarmee volgens ons niet meer (rechts)geldig."

In het Stikstofconvenant is in 2009 tussen negen partijen (zie hieronder) afgesproken dat alle bestaande bedrijven in Brabant en Limburg in 2028 voldoen aan 85 procent emissiereductie. Bij nieuwbouw of bepaalde verbouwingen, zoals een nieuw klimaatsysteem, wijzigingen in de putten, of aansluiten van een bestaande stal op een nieuwe stal, moet een bedrijf per direct voldoen aan 85 procent emissiereductie. Tegelijkertijd was het doel dat de ammoniakdepositie op Natura 2000 gebieden tot aan 2028 met de helft zou dalen. Zolang die dalende lijn er is blijft bedrijfsontwikkeling mogelijk.

De Provincie Brabant vindt dat de dalende lijn er niet is en wil daarom aanscherping van de maatregelen. Waaronder dus een versnelling van de emissiereductie van bestaande stallen. In de eerste nieuwe voorstellen was dit al noodzakelijk per 2020. De Provincie heeft dat afgezwakt naar 2022, volgens de POV zogenaamd als compromis na een inspraakronde. De POV verzet zich fel hiertegen.

Volgens Jansen heeft recent onderzoek namelijk aangetoond dat het huidige ammoniakbeleid niet werkt. “Daarbij valt veehouders echter niets te verwijten. Die hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd in luchtwassers en mestverwerking en in dure machines om de ammoniakuitstoot bij bijvoorbeeld mest uitrijden te beperken. De uitstoot vanuit de varkenshouderij is dankzij die investeringen bijvoorbeeld al met 85 procent gedaald.”

De eis tot versnelling van de emissiereductie uit bestaande stallen is volgens Jansen daarom niet terecht. “Doordat de Provincie Brabant dit wel eist, zegt ze eenzijdig het Stikstofconvenant op en kunnen ze geen extra eisen stellen aan de emissiereductie in de Verordening Natuurbescherming De POV zal daarom ook ten aanzien van dit spoor de juridische route verkennen.”

Het Stikstofconvenant is in 2009 ondertekend door de Provincies Limburg en Brabant, Directie Regionale Zaken Ministerie LNV, Stuurgroep Dynamisch Platteland, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft als collectief nooit een handtekening onder het Convenant gezet.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer