Circulariteit+verweven+in+werkelijke+vleesprijs
Nieuws
©

Circulariteit verweven in werkelijke vleesprijs

Tijdens de conferentie van ‘Wetenschappelijke raad voor integrale duurzame landbouw en gezonde voeding’ op 9 juni bogen deelnemers zich over de vraag: wat moeten we met efficiency in de landbouw? En hoe komt het bedrijfsleven uiteindelijk tot een werkelijke prijs voor dierlijke producten?
Volgens Imke de Boer, WUR-hoogleraar dierlijke productiesystemen, bestaan er in de veehouderij traditioneel gezien twee manieren om naar efficiency te kijken. Ten eerste vanuit het perspectief van besparing door de productie zo efficiënt mogelijk in te richten. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid grondstoffen en land er nodig is per eenheid dierlijk product. Vanuit deze gedachte zijn snelgroeiende kuikens volgens De Boer het meest efficiënt en is extensieve melkveehouderij vanwege het landgebruik, een slechtere keuze.

Ten tweede kun je efficiency bezien puur vanuit een consumptieperspectief. De Boer: “Dan kun je concluderen dat je vanuit milieuoogpunt helemaal geen vlees moet eten.”

Om verdieping in de discussie aan te brengen zette De Boer er een derde perspectief tegenover: het circulaire. Volgens haar wordt in de landbouw veel in samenhang met elkaar geproduceerd. Productie van melk betekent dat er ook vlees is. Bij de productie van bietsuiker komt bietenpulp vrij dat niet geschikt is voor menselijke consumptie. Het varken kan met die grondstof wel vlees aanzetten. “Als je op die manier naar milieuschade kijkt, kom je op hele andere cijfers uit”, betoogt De Boer. “Vanuit het circulaire perspectief blijkt het beperkt eten van vlees, afkomstig van dieren die voornamelijk reststromen of gras op marginaal land gebruiken, beter.”

De WUR-hoogleraar kreeg de handen op elkaar voor het verhaal over circulariteit. Huidige modellen om milieu- en de maatschappelijke schade van productiesystemen te berekenen, houden echter nog geen rekening met die circulaire insteek.

Op 17 juni promoveert Hannah van Zanten bij Imke de Boer op dit onderwerp.

Dit staat te lezen op Resource van Wageningen University & Research.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  2° / 0°
  90 %
 • Dinsdag
  4° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  85 %
Meer weer