Landelijke+geurnormen+niet+aangepast
Nieuws
©

Landelijke geurnormen niet aangepast

Sharon Dijksma, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) gaat de landelijke geurnormen niet aanpassen. "Omdat geur een lokaal probleem is, is er een passende norm nodig op lokaal niveau. De Omgevingswet zal met het Besluit kwaliteit leefomgeving de gemeenten de ruimte bieden binnen een bepaalde bandbreedte de eigen norm te kiezen. Daarmee biedt de Omgevingswet de gemeenten handelingsruimte om het gewenste lokale maatwerk te bieden. Dit geeft tegelijkertijd ruimte voor een integrale aanpak en afweging voor de verduurzaming van de veehouderij."

Een van de redenen om van het aanscherpen van landelijke normen af te zien is het rapport naar geurhinder dat de NVV heeft laten opstellen. Dat rapport uit oktober 2016 is betrokken bij de evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij door een werkgroep, onder leiding van oud-staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas. De werkgroep bestond verder uit vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), LTO Nederland, GGD GHOR Nederland, Milieufederaties en afgevaardigden van burgergroeperingen.

“Het onderzoek van de NVV heeft geen statistisch betrouwbaar verband kunnen afleiden tussen de hinderbeleving en de geurbelasting en versterkt daarmee de conclusie van het RIVM”, meldt Dijksma in haar besluit. “Verder onderzoek naar de relatie tussen geurbelasting en hinder op landelijke schaal is niet zinvol.”

“Wij zijn heel blij met het besluit van de staatssecretaris én dat het onderzoek van de NVV hieraan heeft bijgedragen”, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

In het onafhankelijke en wetenschappelijke onderzoek, dat NVV liet uitvoeren door het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het gespecialiseerde studiebureau Olfascan, werd aangetoond dat omwonenden nauwelijks geurhinder ervaren van veehouderijen. Uit het NVV-onderzoek bleek dat 96,8 procent, van de ondervraagde omwonenden van varkensbedrijven, geen hinder ervaart van geur. In het onderzoek zegt 96 procent van de ondervraagden bovendien ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over zijn leefomgeving.

NVV gaf ILVO en Olfascan opdracht voor het geuronderzoek omdat zij vermoedde dat geurhinder tegenwoordig juist minder voorkomt dan aanvankelijk werd aangenomen. Tevens meende NVV dat het huidige gebeurbeleid in Nederland, is gebaseerd op gedateerde rekenmodellen. “De vermoedens van de NVV zijn met dit rapport bevestigd. Terecht dat Dijksma dit meeneemt in haar besluit om de landelijke normen niet aan te passen”, aldus Jansen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  9° / 5°
  60 %
Meer weer