Leden+POV+keuren+jaarverslag+2016+goed
Nieuws
©

Leden POV keuren jaarverslag 2016 goed

Tijdens de ALV op 20 maart in Westervoort hebben leden van de POV het jaarverslag 2016 goedgekeurd. Mark Tijssen doorliep verschillende onderdelen van het jaarverslag. In het tweede volle jaar na oprichting van de producentenorganisatie varkenshouderij daalde het aantal leden. Het ledenaantal nam in 2016 af van 2.567 naar 2.333 varkenshouders. Dat zijn ondernemers die met hun bedrijf gestopt zijn en circa 150 varkenshouders die na herhaalde malen te zijn benaderd de contributie van 150 euro per bedrijf niet hebben betaald. Het aantal POV-lid varkenshouders vertegenwoordigt 75 procent van de Nederlandse varkenshouderij.

I&R/VVL is via de POV gaan lopen en er is een speciale App ontwikkeld. Melden via het systeem is kosteloos aangeboden aan leden. Nu verloopt ongeveer 80 procent van alle meldingen via het systeem van de POV. De ambitieuze doelstelling is om in 2017 alle meldingen in de varkenshouderij via het boeren-eigen systeem te laten verlopen.

Het actieplan vitale varkenshouderij is medio 2016 gepresenteerd. In de tweede helft van 2016 is uitvoering van Actieplan vitalisering varkenshouderij in gang gezet. 15 miljoen euro aan EU-gelden is beschikbaar voor dat plan. 5 miljoen euro zal ingezet worden voor de verbetering van de marktpositie van de boer via het ketenkwaliteitssysteem Holland varken, KIS en keteninnovatie. 5 miljoen euro gaat naar het herstructureren van de sector. En nog eens 5 miljoen euro is bestemd voor het stimuleren van mestverwerking, dat samen met ZuivelNL wordt opgepakt en dan in totaal 10 miljoen euro heeft te besteden.

Verder zijn er activiteiten uitgevoerd in kader van het convenant Diergezondheidsfonds. Er zijn plannen uitgewerkt voor het beheersen van wilde zwijnen, voorkomen van welzijnsproblemen bij een uitbraak van een dierziekte en de afzet van vlees van gevaccineerde dieren. Deze plannen zijn nog niet geformaliseerd.

Verder is de POV betrokken bij het dossier verantwoord antibioticagebruik, de bigvitaliteit, onderzoek en innovatie en arbeidszaken als CAO Dierhouderij.

Voor sector PR en Communicatie is op vrijwillige basis 100.000 euro opgehaald in 2016. Dit geld is besteed aan met name de 26 zichtstallen. De beperkte middelen voor 2017 zullen vrijwel allemaal naar de zichtstalhouders gaan. Voor initiatieven als Varkens Vandaag en het weekend van het varkens van stichting Stap in de Stal is geen budget beschikbaar.

De POV heeft in 2016 financieel 284.000 euro overgehouden. De reserves van de organisatie (DGF) bedragen ruim 5 miljoen euro. Afgelopen jaar is 3,54 miljoen euro betaald aan diergezondheidszaken als DGF, Aujeszky en een plan van aanpak PED. Tijssen: “We kunnen nog 1,5 jaar vooruit, maar dan zullen we toch echt met zijn allen moeten gaan betalen.”

Lees hier meer over de keuze van de voorzitters.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer