POV%2Dkopstukken+Douma+en+Jansen+treden+terug
Nieuws
©

POV-kopstukken Douma en Jansen treden terug

Ingrid Jansen en Eric Douma, voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van de POV, zijn op 9 maart per direct teruggetreden als bestuurder van de POV. zij geven aan ruimte te maken voor het overgangsbestuur dat op 20 maart wordt benoemd door de ALV van de POV.
Jansen en Douma hebben zich de afgelopen jaren maximaal ingespannen om van de varkenssector een krachtig collectief te maken. Jansen en Douma zijn tevreden over de stappen die tot op heden zijn gezet om dit mogelijk te maken.
De POV komt in een volgende fase terecht. “Wij zijn tot de conclusie gekomen dat voor deze fase ander leiderschap nodig is om de organisatie gereed te maken om de belangen van de varkenshouders te kunnen dienen”, aldus Jansen en Douma.
Jansen en Douma blijven vooralsnog voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders respectievelijk LTO-Varkenshouderij. Zij benadrukken dat zij het traject om te komen tot één krachtige organisatie maximaal zullen blijven steunen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  20° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer