Beperkte+verlenging+uitrijdverbod+van+mest
Nieuws
©

Beperkte verlenging uitrijdverbod van mest

Het vorige week door Cumela Nederland gevraagde uitstel van uitrijdverbod van dierlijke mest en zuiveringsslib heeft beperkt gehoor gevonden in het Haagse.

Het uitrijdverbod voor grasland blijft gehandhaafd (tot en met 31 augustus mag nog dierlijke mest aangewend worden). Op bouwland dat ingezaaid met groenbemester of winterkoolzaad (bestemd voor zaadwinning in 2017) mag de daarbij behorende stikstofgebruiksnorm nog benut worden tot en met 15 september.  Die stikstofgebruiksnorm mag tot en met 15 september worden ingevuld met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. De groenbemester of het winterkoolzaad dient uiterlijk op 16 september te worden ingezaaid.

Dat meldt EZ-staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Hij volgt daarmee vrijwel het volledige advies van de Technische commissie bodem (TCB).

De TCB constateert ook at een verzoek om uitstel van het uitrijdverbod frequent terugkomt en adviseert om te zoeken naar een structurele oplossing. Van Dam zegt te overwegen om dit in de komende periode op te pakken. Het meest logisch lijkt volgens hem om aansluiting te zoeken bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer