POV+vindt+dat+Adema+overleg+aan+convenanttafel+doorkruist
Nieuws
© Coppens Stal-techniek

POV vindt dat Adema overleg aan convenanttafel doorkruist

Met de brief over de wijziging van de Wet dieren die demissionair minister Piet Adema voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag 1 maart naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, doorkruist hij de gesprekken die over het Convenant dierwaardige veehouderij worden gevoerd. Ook mist de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om stappen naar een dierwaardige veehouderij te kunnen zetten.

De POV heeft samen met de Dierenbescherming een plan van aanpak opgesteld voor de varkenshouderij waarmee invulling wordt gegeven aan dierenwelzijn richting de toekomst. Binnen de Coalitie Vitale Varkenshouderij (Coviva) wordt hier sinds 2020 aan gewerkt. Een voorbeeld is het stapsgewijs en verantwoord stoppen met het couperen van staarten.

De maatregelen die minister Adema voor ogen heeft, worden al op verschillende plaatsen toegepast binnen concepten of voor de productie binnen keurmerken. 'Momenteel ontvangen boeren een meerprijs voor deze inspanningen. Als dit een wettelijke verplichting wordt, dan zullen marktpartijen daarvoor niet meer extra betalen en zal de veehouder er in inkomen op achteruitgaan', vreest de producentenorganisatie.

Een bijdrage vanuit de markt en de keten is voor varkenshouders een cruciale randvoorwaarde om de transitie naar een dierwaardige varkenshouderij te laten slagen. Het is aan de overheid om daar hardere afspraken over te maken. De POV pleit voor een Autoriteit Dierwaardige Veehouderij die monitort hoe er in de volledige keten stappen worden gezet.

Gelijk speelveld

In een reactie wijst de producentenorganisatie ook op het belang van het behouden van een gelijk speelveld in de Europese Unie. In Brussel wordt ook gewerkt aan wijzigingen in de wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Stappen in Nederland moeten daarom afgestemd worden met de ontwikkelingen in Europa, vindt de POV.

Maandag 4 maart sprak de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet dieren. De minister acht een amendement uit 2021 op deze wet niet uitvoerbaar en onhaalbaar. Om tegemoet te komen aan de strekking van het amendement wil de minister stappen te zetten richting een meer dierwaardige veehouderij. Daar wordt al anderhalf jaar door veehouderij- en dierenwelzijnsorganisaties over gesproken aan de convenanttafel Dierwaardige veehouderij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer