Speekselmonsters+voor+opsporen+PRRS+moeten+koel+blijven
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Speekselmonsters voor opsporen PRRS moeten koel blijven

Voor meer zekerheid over het al dan niet aanwezig zijn van PRRS in een varkensstapel is het van belang om de bloed- en speekselmonsters op de juiste manier te bewaren. Onderzoek door de Ohio State University toont aan dat vooral speekselmonsters gevoelig zijn voor temperatuurwisselingen.

Voor het opsporen van PRRS in een varkensstapel wordt met een PCR-test gezocht naar het virus in de bloed- en speekselmonsters. Het duurt altijd enige tijd voordat die monsters in het laboratorium worden onderzocht. De onderzoekers van Ohio State University hebben gekeken wat het effect is van de temperatuur tijdens de opslag en het transport van de monsters, de wisselingen in temperatuur en de tijdsduur tussen de monstername en de PCR-test.

Voor het onderzoek zijn monsters gebruikt waarvan exact bekend was hoeveel PRRS-virus erin aanwezig was. Bij de bloedmonsters was het effect van de temperatuur en de bewaarduur klein. Tot een temperatuur van 20 graden Celsius werd alle PRRS teruggevonden. Er was geen significant effect tot een bewaarduur van 168 uur. Bij het opslaan van de bloedmonsters op 30 graden Celsius was er wel een duidelijk effect. Iedere 24 uur langer werd er minder PRRS teruggevonden. Na 168 uur werd nog maar 63,1 procent van de aanwezige PRRS teruggevonden.

Duidelijk effect

Bij de speekselmonsters was het temperatuur- en bewaarduureffect veel duidelijker. Al na 24 uur bewaring daalde het aandeel teruggevonden PRRS. Bij een opslag op 4 graden Celsius was het nog hoog met 93,7 procent. Bij 10, 20 en 30 graden Celsius was het aandeel PRRS al gedaald naar respectievelijk 90,6, 86,4 en 83,4 procent. Bij elke 24 uur langer daalde het aandeel verder. Na een bewaarduur van 168 uur was er nog 55,7 procent over van bij opslag op 4 graden Celsius. Dat was bij 10, 20 en 30 graden Celsius nog maar 34, 4,6 en 0 procent.

Ook temperatuurwisselingen hebben bij speeksel een groot effect op de uitkomst van het onderzoek, maar niet bij bloedmonsters. De monsters werden hierdoor steeds bevroren en weer afgekoeld. Vijftien keer herhalen had bij bloedmonsters geen negatief gevolg.

Bij speekselmonsters daalde het aandeel PRRS al direct na twee keer bevriezen en ontdooien naar 94,6 procent. Bij vijftien keer bevriezen en dooien werd nog maar 59,8 procent van het PRRS-virus teruggevonden.

Temperatuur constant laag houden

Conclusie van de onderzoekers is dat er veel aandacht nodig is voor de opslag van vooral de speekselmonsters. Voor bloedmonsters is het voldoende om ze onder de 20 graden Celsius te bewaren. Speekselmonsters moeten in een goede koelkast die de temperatuur constant houdt en die niet automatisch ontdooit. Anders krijg je valsnegatieve uitkomsten.

Dat wil zeggen: volgens het onderzoek is er geen PRRS in de monsters gevonden, maar dat komt dan door de slechte bewaaromstandigheden en bij de dieren is er dan wel PRRS aanwezig.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  20° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer