Maak+bezwaar+tegen+openbaar+maken+emissiegegevens
Nieuws
© Twan Wiermans

Maak bezwaar tegen openbaar maken emissiegegevens

Er ligt een Woo-verzoek bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de GIAB-gegevens van landbouwbedrijven tussen 2013-2021 openbaar te maken. Die gegevens gebruikt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij de bepaling van de uitstoot van ammoniak en fijnstof voor de Emissieregistratie. De bezwaartermijn tegen dit verzoek is verlengd tot 28 juli aanstaande.

Het ministerie heeft dit Wet open overheid (Woo)-verzoek alleen via de Staatscourant gepubliceerd omdat het om zeer veel adressen ging. Belanghebbenden kregen in eerste instantie twee weken na publicatie op 14 juni de tijd om te reageren. Aangezien de Staatscourant doorgaans niet door veehouders wordt gelezen heeft LTO hiertegen bezwaar gemaakt. Op 20 juli werd bekend dat het ministerie als reactie op dit bezwaar de termijn voor het indienen van een zienswijze heeft verlengd tot 28 juli om 16.30 uur.

Wat staat er in het GIAB-bestand

Het GIAB-bestand (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven) bevat onder andere de volgende gegevens over landbouwbedrijven:
– De bedrijfslocatie volgens het I&R-register van RVO (Identificatie en Registratie). De bedrijfslocatie wordt weergegeven in coördinaten. Adressen zijn niet zichtbaar.
– De diergroep en het staltype volgens de Richtlijn Ammoniak en Veehouderij.
– Het gemiddelde aantal dieren.
– Bepaalde gegevens van de landbouwtelling die van belang zijn voor de regionale emissieberekening, zoals gegevens over het uitrijden van vaste en drijfmest op bouwland of grasland via verschillende technieken, gegevens over de opslag van vaste en drijfmest in en buiten de stal in verschillende opslagen, gegevens over de bewerking en verwerking van dierlijke mest op het bedrijf, en de beweiding van rundvee.

Elk jaar emissie berekenen

Het RIVM gebruikt het GIAB-bestand bij de bepaling van de uitstoot van ammoniak en fijnstof die elk jaar plaatsvindt voor de Emissieregistratie. Het bestand is opgebouwd om een zo goed mogelijke weergave te zijn van veehouderijlocaties in Nederland. Daartoe wordt in recente jaren gebruikgemaakt van de Opgave Huisvesting, die een onderdeel vormt van de Gecombineerde Opgave, waarin
veehouders jaarlijkse alle relevante informatie verstrekken over hun landbouwactiviteiten.

Invullen zienswijze

Belanghebbenden (landbouwbedrijven die hun gegevens over het bedrijf doorgeven aan de RVO voor de Gecombineerde Opgave) hebben tot 28 juli 16:30 uur de tijd om een zienswijze in te dienen. Een voorbeeld zienswijze is te downloaden via deze link.
De zienswijze kan per email of per post verstuurd worden aan het ministerie van VWS.

Per email naar:
vws.woo@minvws.nl

Per post naar:
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Cluster Open Overheid
Kenmerk: Woo-verzoek 2023.044
Postbus 20350

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer