%27Boeren+beseffen+waarde+van+biodiversiteit%27
Blog
© Europees Parlement Brussel

'Boeren beseffen waarde van biodiversiteit'

De landbouwcommissie in het Europees Parlement heeft onlangs het felomstreden voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe EU-natuurherstelwet met een brede meerderheid verworpen. De EVP-fractie in het parlement wil dat de commissie het voorstel over de wet intrekt.

Boeren beseffen echt wel wat de waarde van biodiversiteit is en dienen eerst gehoord te worden. Het commissievoorstel vraagt immers om tegen 2030 maatregelen voor natuurherstel in te voeren op tenminste 20 procent van de land- en zeegebieden in de Europese Unie. Dit wordt uitgebreid naar alle ecosystemen die herstel behoeven tegen 2050.

De wet bouwt voort op de gekende Habitatrichtlijn, maar is niet beperkt tot de beschermde Natura 2000-gebieden, gezien de natuurherstelwet nu alle ecosystemen bestrijkt. Het maakt bovendien de doelstellingen die zijn vervat in het voorstel stuk voor stuk juridisch bindend.

Voor de EVP zijn de reductiedoelstellingen te ambitieus in zo'n korte tijdspanne. Bovendien wordt de landbouwsector opgezadeld met bijkomende wetgeving, bovenop wat al in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is voorzien. Daarom stemden de EVP-leden van de landbouwcommissie voor de verwerping van de natuurherstelwet zoals deze vandaag op tafel ligt.

Het wetsvoorstel zou bijvoorbeeld Europese boeren verplichten 10 procent van hun landbouwgrond in te vullen met landschapselementen met hoge diversiteitswaarde en dus de facto uit productie te halen. Terwijl het gissen is naar hoe het verlies in omzet op korte termijn dan zou worden gecompenseerd.

Met deze en andere maatregelen zou alleen al in Vlaanderen in een worstcasescenario 172.000 hectare aan bruikbare landbouwgrond in het vizier komen. De juridische afdwingbaarheid van alle doelen – gekoppeld aan de sterk verstedelijkte context van niet alleen Vlaanderen, maar ook Nederland – veroorzaakt volgens mij een potentieel grote impact op het vergunningenbeleid voor landbouw, nijverheid en bewoning.

De laatste dagen deed de Europese Commissie bij monde van Frans Timmermans inspanningen om het allemaal wat minder dwingend voor te stellen en te tonen dat ze bereid is tot overleg. Helaas komt dat wel erg laat.

Voor mijn Vlaamse partij cd&v en onze Nederlandse collega's van het CDA is het daarom duidelijk: wij zijn niet bereid een tekst goed te keuren waarvan we niet kunnen uitsluiten dat die tot een bureaucratische nachtmerrie leidt, voedselproductie doet afnemen en een XXL-stikstofcrisis veroorzaakt.

Boeren beseffen maar al te goed wat de waarde is van biodiversiteit in hun grond en op hun akkers. Als we als Europees Parlement over die wetten stemmen, moet hun stem daar eerst bij gehoord worden.

Tom Vandenkendelaere
Europees Parlementslid cd&v (EVP)

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer