Landbouwakkoord+op+inhoud+bijna+rond%2C+budget+en+draagvlak+grootste+knelpunten
Nieuws
© Dirk Hol

Landbouwakkoord op inhoud bijna rond, budget en draagvlak grootste knelpunten

Update - Het ziet ernaar uit dat de onderhandelaars van het Landbouwakkoord er inhoudelijk vrijwel uit zijn. Maar komt er wel voldoende budget beschikbaar voor de uitvoering? En het draagvlak is ook nog een heikel punt.

Woensdag komt de hoofdtafel opnieuw bijeen. De verwachting is dat het concept-Landbouwakkoord dan op inhoud wordt afgehecht. Hete hangijzers, zoals grond en grondgebruik, vergroten van het verdienvermogen, invoeren van een afrekenbare stoffenbalans en gewasbescherming, zijn beslecht. De invulling van toekomstig mestbeleid is nog een discussie, net als de beschikbaarheid van het budget om alle afspraken, plannen en voornemens ook uit te kunnen voeren. Hiervoor zou 8 tot 10 miljard euro nodig zijn tot 2030. Dat blijkt uit navraag bij diverse bronnen die betrokken zijn bij het proces.

Dinsdag lekte er via de media een paar onderwerpen uit het conceptakkoord uit. Zo komt er mogelijk een hogere duurzaamheidsstandaard voor Nederlandse landbouwproducten. Boeren ontvangen daarvoor ook een betere vergoeding. Hierbij volgt de export wel eens struikelblok. Om die duurzaam gefinancierd te krijgen zijn Europese afspraken nodig. Daarnaast zou Adema een aanscherping voorstellen van de GVE-norm voor het aantal melkkoeien per hectare.
Helemaal nieuw zijn deze voorstellen overigens niet. In een eerder stadium van de onderhandelingen zijn ze ook al genoemd.

De taak om voldoende budget beschikbaar te krijgen, ligt bij landbouwminister Piet Adema. Hij moet zorgen voor het geld. Daarvoor heeft Adema allereerst draagvlak nodig van het kabinet. Om dat draagvlak te krijgen, gaat het Planbureau voor de Leefomgeving een doorberekening maken. Deze instantie berekent welke effecten de gemaakte conceptafspraken hebben en of daarmee ook de milieudoelen worden gehaald in 2030. Ook maakt ze een financiële berekening.

Adema wil niet alleen het benodigde budget bij elkaar krijgen via het kabinet. Ook sectorpartijen moeten gaan bijdragen. Denk aan Rabobank, verwerkende industrie, supermarkten en toeleveranciers. Adema is met hen volop in gesprek. Eerder gaf hij al aan een grotere bijdrage te verwachten van deze partijen. De vraag is of zij daadwerkelijk over de brug komen.

Legalisering PAS-melders

Daarnaast hebben LTO en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) meermaals als voorwaarde gesteld dat er zicht moet zijn op legalisering en compensatie van de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. Deze groep van circa drieduizend boeren moet volgens hen binnen een gestelde termijn kunnen rekenen op een vergunning. Stikstofminister Christianne van der Wal gaat over die legalisering.

Als de hoofdtafel morgen tot een conceptakkoord komt, worden de stukken voorgelegd aan de besturen en het kabinet. Bij goedkeuring van de besturen, start LTO een ledenconsultatie waaruit moet blijken of er bij de achterban voldoende draagvlak is voor het akkoord. Dit is nog allerminst zeker.

Het NAJK-hoofdbestuur heeft maandagavond gezegd te willen dooronderhandelen om te kijken of er een concept-Landbouwakkoord kan worden gesloten. De regionale besturen worden in een later stadium geconsulteerd. Ook bij Biohuis, de derde boerenorganisatie aan tafel, is voldoende draagvlak voor het akkoord.

• Beluister ook de podcast van Vroeg! op NPO Radio 1: 16-05 Een belangrijke week voor het Landbouwakkoord

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  24° / 12°
  30 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  90 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer