Stagiairs+mooie+praktijkervaringen+meegeven
Achtergrond
© Fransen Gerrits

Stagiairs mooie praktijkervaringen meegeven

Als stagebedrijf heb je een streepje voor bij het aantrekken van jong talent. Zeker als je studenten een inhoudelijk sterke stageopdracht met veel afwisseling kunt bieden en dat ook nog eens weet te koppelen aan enthousiaste begeleiding.

Producenten van diervoeders zoals Fransen Gerrits (FG) zijn continu in beweging om samen met klanten varkenshouders succesvol te laten zijn en blijven. Dat betekent energie steken in het ontwikkelen van nieuwe kennis over de samenstelling en toepassing van voeders. Het samenspel tussen de buitendienst en nutritie leidt volgens Rick Königkrämer, hoofd verkoop varkensvoeders bij FG, tot nieuwe inzichten en projecten. ‘Onze productmanagers voor de diercategorieën zeugen, biggen en vleesvarkens vervullen daarbij een brugfunctie en staan zelf ook met twee benen in de praktijk.’

Zo’n dynamische omgeving met veel eigen praktijkonderzoek maakt een voerbedrijf interessant voor het invullen van stages. ‘Dan moet je wel investeren in zichtbaarheid en naamsbekendheid bij agrarische opleidingen’, zegt Königkrämer. ‘Door bijvoorbeeld presentaties te verzorgen tijdens symposia van studieverenigingen of deel te nemen aan bedrijvendagen komen we letterlijk tussen de studenten. Omdat onze productmanagers jong en enthousiast zijn, weten ze prima aansluiting te vinden met hen.’

Uitdagende stageopdrachten

Zijn stagiairs geïnteresseerd dan biedt FG uitdagende stageopdrachten en goede begeleiding. ‘Stages duren minimaal drie maanden en tijdens het uitvoeren van de opdracht dienen ze naast de theoretische kant vooral zelf de boer op te gaan. Data gaan verzamelen bij praktijkbedrijven of de varkensbedrijven waar we eigen onderzoek doen’, licht Königkrämer toe. ‘We willen stagiairs een goede leerervaring meegeven en bieden ze ook de ruimte om kennis te maken met andere bedrijfsactiviteiten. Van de opslag van grondstoffen, de productie van diervoeders en het lossen ervan in de silo’s op het erf tot het op pad gaan met de buitendienst voor advisering op de bedrijven.’

Kenmerkend voor een vooruitstrevend familiebedrijf als FG is het informele karakter. ‘Als iemand in is voor gezelligheid en past in een cultuur van ons kent ons, dan komt die ook als stagiair bij ons in een warm bad terecht. Dat stimuleert en kan een opstapje worden naar een eerste baan bij ons’, aldus Königkrämer.Dani Nouws, student Bedrijfskunde & Agribusiness van HAS green academy Den Bosch
Dani Nouws, student Bedrijfskunde & Agribusiness van HAS green academy Den Bosch © Dani Nouws

‘Dagelijks ben ik op pad om praktijkdata te verzamelen. De goede sfeer en stagebegeleiding maken het echt plezierig.’


‘Al loop ik nog maar enkele weken stage bij Fransen Gerrits, ik heb het prima naar mijn zin. Ik zag hun interessante opdracht voorbijkomen om onderzoek te doen naar de voeropname van vleesvarkens. Na het gesprek met stagebegeleider Gijs Vinken kreeg ik snel groen licht. Sinds eind februari ben ik vrijwel elke dag op een van de praktijkproefbedrijven van FG te vinden om metingen te doen. Om de vier weken wordt de samenstelling van een proefvoer gewijzigd en de opname ervan vergeleken met dat van een controlevoeder.

'Voerveranderingen hebben effect op de opname en dat ga ik met data onderbouwen en helder in beeld brengen. Het mooie is de praktische kant. Het verwerken van alle informatie vind ik interessant, evenals het berekenen van de economische impact van de veranderingen in voersamenstelling. Medio juli hoop ik de buitendienst bij te kunnen praten over mijn bevindingen en mijn twintig weken stage met plezier af te sluiten.’

Dani Nouws
Bedrijfskunde & Agribusiness
HAS green academy Den BoschEvy Thelosen, student Bedrijfskunde & Agri-Foodbusiness bij HAS green academy Venlo
Evy Thelosen, student Bedrijfskunde & Agri-Foodbusiness bij HAS green academy Venlo © Evy Thelosen

‘De combinatie van kantoorwerk, het meten in varkensstallen en praten met boeren is leerzaam en erg leuk.’


‘Ik ben opgegroeid op een boerderij met witvleeskalveren en weet daar al veel van. Na stage te hebben gelopen in de melkveesector wilde ik ook weleens weten wat er in de varkenshouderij speelt. Daarom heb ik bewust gekozen voor een stage van twintig weken bij Fransen Gerrits. Medio februari ben ik gestart met mijn opdracht om de bijdrage van verschillende voerlijnen aan het verkleinen van de speendip bij biggen in beeld te brengen.

'Het bezoeken van verschillende zeugenbedrijven en metingen volgens een onderzoeksprotocol doen vind ik interessant. Ook het praten met de varkenshouders vind ik leuk en leerzaam. Op het eerste vermeerderingsbedrijf heb ik inmiddels de voeropname, mestconsistentie, groei en gezondheid bij gespeende biggen vastgelegd. Al die gegevens komen in een dataset die ik op kantoor analyseer. Het wordt vast een boeiende stage, ook omdat ik een kijkje krijg in de verschillende afdelingen van het voerbedrijf.’

Evy Thelosen
Bedrijfskunde & Agri-Foodbusiness
HAS green academy VenloSam-Bonne ter Beek, student Toegepaste Biologie bij HAS green academy Den Bosch
Sam-Bonne ter Beek, student Toegepaste Biologie bij HAS green academy Den Bosch © Sam-Bonne ter Beek

‘Twintig stageweken zijn voorbijgevlogen. Onderzoek doen bij verschillende zeugenbedrijven fascineerde mij.’


‘Mijn stageopdracht ruim een jaar geleden draaide om het krijgen van inzicht in wat biggen daadwerkelijk vreten in de eerste week na spenen. Bij elf zeugenbedrijven heb ik zeven dagen op rij de voeropname van pasgespeende biggen secuur vastgelegd. Elke dag werd de voerstrategie van het zeugenbedrijf gevolgd en scoorde ik de mestconsistentie per hok. Daarnaast zijn de afdelingstemperaturen, de relatieve luchtvochtigheid en het CO2-gehalte geregistreerd. Met al die data ben ik aan de slag gegaan.

'Wat mij opviel tijdens het analyseren van de gegevens was dat geen enkel praktijkbedrijf hetzelfde is en ook varkenshouders, de stalinrichting, de toepassingen van voeders en de varkensrassen verschillen. Een flinke spreiding in de voeropname van de gespeende biggen is daarom logisch en er bestaat veel ruimte voor verbetering. De begeleiding van specialist Sanne Hermans van Fransen Gerrits was trouwens helemaal top.’

Sam-Bonne ter Beek
Toegepaste Biologie
HAS green academy Den BoschTom Haasen, student Dier- en veehouderij bij HAS green academy Den Bosch
Tom Haasen, student Dier- en veehouderij bij HAS green academy Den Bosch © Tom Haasen

‘Het praktijkwerk, de variatie, de relaxte sfeer, de hulpvaardigheid en het sparren maakten mijn stage waardevol.’


‘Fransen Gerrits kende ik, maar nu weet ik meer over de ins en outs van het voerbedrijf. Van april tot juli 2022 heb ik me vooral praktisch beziggehouden met de effecten van het bijvoeren van biggen in de kraamstal. Wat zijn de gevolgen van het verstrekken van natte voeders of ferment voor de uniformiteit van tomen, het speengewicht van de individuele biggen en de mestconsistentie.

'Drie keer per week ging ik de boer op om biggen bij de kraamzeugen te observeren, wegingen te doen en andere data te verzamelen. Had ik bij het uitwerken daarvan vragen, dan kon ik altijd bij mijn begeleider terecht of hulp krijgen van een Excel-specialist. Het contact en het sparren met andere stagiairs en de gezamenlijke rondleiding op de productielocatie in De Rips vond ik laagdrempelig en prettig. Verder ben ik met de buitendienst op pad geweest en heb ik een eindpresentatie gehouden voor de buitendienst over de nutritie. Een van mijn adviezen was om meer data te verzamelen.’

Tom Haasen
Dier- en veehouderij
HAS green academy Den Bosch

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer