%27Veranderen+is+voor+anderen%27
Blog
© MS Schippers

'Veranderen is voor anderen'

Gedragsveranderingen gaan meestal nooit ineens maar vaak stap voor stap. Varkensbedrijven moeten continu blijven veranderen met de inzichten van vandaag. De wet- en regelgeving blijft veranderen, maar ook krijgen we via de wetenschap iedere dag weer meer kennis over varkens.

Binnen mijn dagelijkse werkzaamheden als HyCare Coach ben ik continu bezig met gedragsveranderingen op de bedrijven. Daarnaast ben ik thuis met twee opgroeiende kinderen ook continu bezig met het aanleren van het gewenste gedrag. Later zullen ze hun gedrag vast nog gaan aanpassen aan hun eigen gewenste gedrag door invloeden van de 'buitenwereld'.
Gedragsverandering in een team is geen gemakkelijke opgave. Het vergt tijd, energie en doorzettingsvermogen om het gedrag van individuen te veranderen en zo het team als geheel te verbeteren. Veranderingen zijn pas duurzaam als iemand ook echt voldoende gemotiveerd is om te veranderen. Met ander woorden: men moet het zelf écht willen. Dit heet intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie, motivatie van buitenaf, werkt vaak maar van korte duur.

De varkenshouderij is in de basis heel erg gestructureerd. Om het resultaat op het bedrijf te verbeteren moeten we continu veranderen. Om een gedragsverandering tot een succes te maken moeten we in theorie vijf fases doorlopen. In de eerste fase zitten we in de ontkenning. Het team werkt al jaren op een bepaalde manier en dit werkt goed en efficiënt vindt het team. Men vindt: 'We halen al goede resultaten en doen dit op een strikte manier'. Als het team inziet dat we bepaalde processen kunnen optimaliseren komen we in fase 2: de erkenning. Belangrijk is hier om te gaan kijken welke gedrag we kunnen veranderen binnen het bedrijf. De wijzigingen van de bedrijfsprocessen gaan vaak in overleg met verschillende adviseurs. Dit deel van gedragsverandering is fase 3: verkenning. Om daadwerkelijk tot gedragsverandering binnen een team te komen, is het belangrijk om concrete doelen te stellen. Dit maakt het makkelijker voor medewerkers om zich te focussen op wat er gedaan moet worden en waarom dit belangrijk is. Het stellen van doelen begint met het vaststellen van wat je precies wilt bereiken. We willen bijvoorbeeld de hygiëne en daarmee de gezondheid verbeteren binnen het bedrijf. Door deze doelstellingen concreet te formuleren, zoals '10% hogere groei binnen 6 maanden of de stal moet elke dag aan het einde van de werkdag schoon zijn', worden ze meetbaar en tastbaar. In fase 4 komen we tot een duidelijk actieplan. We gaan het bedrijf anders inrichten en we gaan de manier van werken aanpassen om zo hygiënischer te kunnen werken. In fase 5 komen we bij het volhouden. Om het vol te houden is het in basis belangrijk dat we de veranderingen logisch en praktisch maken. Hierbij is het ook belangrijk om regelmatig feedback te geven. Zo kan er bijvoorbeeld wekelijks/maandelijks een evaluatie plaatsvinden waarin besproken wordt hoe het gaat met de gestelde doelen. Door medewerkers hierbij te betrekken krijgen zij meer inzicht in hun eigen rol en verantwoordelijkheid binnen het team.

Het realiseren van gedragsverandering binnen een team vergt tijd, energie en doorzettingsvermogen. Door concrete doelen te stellen, deze om te zetten in acties en medewerkers hierbij betrokken te houden kan er effectief gewerkt worden aan gedragsverandering binnen een team. Met mijn werk als HyCare coach ben ik naast het aandragen van inhoudelijke kennis en oplossingen ook heel veel bezig met het begeleiden van dit proces, zodat anderen kunnen veranderen.

Mart Klijn
Manager HyCare Coaches Europa

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer