Beloning+2%2E600+euro+voor+minderen+antibiotica
Nieuws
© Varkens Archief

Beloning 2.600 euro voor minderen antibiotica

Belgische veehouders met een intensief bedrijf worden extra gestimuleerd om het antibioticagebruik terug te dringen. Ze kunnen een subsidie krijgen als het hen lukt om dat in stapjes van minimaal 10 procent per jaar te doen. Elk bedrijf kan maximaal drie jaar achtereen per diersoort 2.600 euro tegemoetzien.

Als de Vlaamse overheid de maatregel antibioticareductie definitief goedkeurt, kunnen veehouders in Vlaanderen voor de eerste keer hun subsidieaanvraag indienen. Dat dienen ze jaarlijks te doen voor 31 mei. Ze kunnen maximaal drie keer aanspraak maken op 2.600 euro per diersoort – vleeskalveren, leghennen, vleespluimvee en varkens – die ze op hun bedrijf houden. Dat werd toegelicht tijdens het webinar 'Agromilieuklimaatmaatregel antibioticareductie bij pluimvee, varkens en vleeskalveren' op 29 maart.

'Deelname is vrijwillig en of het bedrijf hoog of laag antibioticagebruik heeft, maakt niets uit', zegt Katrien Nijs van het Vlaams departement Landbouw en Visserij. 'Het gaat erom een gedragsverandering bij veehouders te bewerkstelligen, zodat ze antibiotica verstandig en voorzichtig op hun bedrijf inzetten. De tegenprestatie voor de subsidie is om een relatieve verlaging van het antibioticagebruik op hun eigen bedrijf te realiseren.'

Referentiewaarde

De referentie voor de subsidieregeling is het gemiddelde antibioticagebruik van het deelnemende bedrijf in de twee jaren voor het indienen van de eerste subsidieaanvraag. Per diersoort en categorie berekent AMRCA de BD100 (aantal behandeldagen met antibiotica per honderd dagen) waarmee de referentiewaarden voor het deelnemende bedrijf wordt vastgelegd.

Om over het eerste aanvraagjaar de subsidie te krijgen, dient de veehouder het antibioticagebruik minimaal 10 procent te beperken ten opzichte van de referentiewaarde. Als voorbeeld een eerste aanvraag van een gesloten varkensbedrijf: deze dient bij zowel de zuigende biggen, de gespeende biggen, de zeugen als de vleesvarkens het gebruik van antibiotica minimaal 10 procent te reduceren om als bedrijf 2.600 euro te kunnen ontvangen.

Vrijwillig drie keer deelnemen

In het tweede aanvraagjaar moet minimaal 20 procent worden gereduceerd ten opzichte van de referentiewaarde om hetzelfde subsidiebedrag te kunnen ontvangen. In het derde aanvraagjaar loopt dat reductiepercentage op naar minimaal 30 procent. Elke Vlaamse veehouder kan één keer instappen en maximaal drie jaar achtereen deze subsidie aanvragen.

'Mocht het niet lukken om het minimale reductiepercentage bij een diersoort in het aanvraagjaar te halen, dan ontvangt de veehouder over dat jaar geen subsidie. Maar het jaar mag hij gewoon opnieuw vrijwillig deelnemen, maar dan wel met het nog hogere reductiepercentage ten opzichte van de referentie', benadrukt Nijs. 'Mogelijk veranderen de voorwaarden voor de maatregel in de projectperiode die loopt tot 2027.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer