Wojciechowski+wil+varkenssector+die+past+bij+platteland
Nieuws
© Twan Wiermans

Wojciechowski wil varkenssector die past bij platteland

De prioriteit van de varkenssector moet liggen bij een meer duurzame, milieu- en diervriendelijke varkenshouderij. Dat vindt EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Zijn prioriteit ligt bij varkensbedrijven die wat betreft omvang passen bij het platteland.

De EU-landbouwcommissaris reageerde op het eindrapport van de European Pigmeat Reflection Group dat in januari werd aangeboden. De punten die de European Pigmeat Reflection Group benoemt over voer- en mestbeheer kunnen helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 'Maar mijn prioriteit gaat uit naar een betere veehouderij en meer aandacht voor een passende verankering van de varkenshouderij in de plattelandsgemeenschappen waartoe ze behoren', zegt Wojciechowski.

De aanbevelingen in het eindrapport neemt de EU-landbouwcommissaris mee naar gesprekken over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vooruitlopend op de punten van de European Pigmeat Reflection Group maakte de Europese Commissie het onlangs mogelijk om producentenverenigingen op te richten. Ook wordt gewerkt aan een plan voor de biologische landbouw en een Europese aanpak om de afhankelijkheid van geïmporteerde voergrondstoffen te verkleinen.

Herziening dierenwelzijnswetgeving

De EU-landbouwcommissaris heeft de aanbevelingen van de European Pigmeat Reflection Group over de diergezondheid en het dierenwelzijn doorgegeven aan Eurocommissaris Stella Kyriakides van Gezondheid en Voedselveiligheid. 'Die aanbevelingen kwamen op het juiste moment, in de context van een alomvattende herziening van dierenwelzijnswetgeving, evenals de lopende werkzaamheden aan Afrikaanse varkenspest en onderzoek naar een vaccin.' De Europese Commissie reserveerde al 7 miljard euro voor beter dierenwelzijn.

De Europese Unie heeft nog eens 9 miljard euro gereserveerd voor onderzoek en innovatie, waarvan een derde is gereserveerd voor het bevorderen van kennis en om innovaties te ondersteunen. 'We moeten de voor de hand liggende kansen grijpen', zegt Wojciechowski.

European Pigmeat Reflection Group

De European Pigmeat Reflection Group is in 2022 ingesteld door Wojciechowski. Aanleiding was de malaise in de varkenshouderij en de roep van verschillende lidstaten om Europese steun. De Europese Commissie gaf daar geen gehoor aan. In plaats daarvan werd de reflectiegroep in het leven geroepen.

De European Pigmeat Reflection Group kreeg de opdracht te onderzoeken hoe de duurzaamheid en veerkracht van de varkenshouderij op sociaaleconomisch, milieu-, klimaat-, diergezondheids- en dierenwelzijnsgebied kunnen worden vergroot. Het eindrapport van de European Pigmeat Reflection Group wordt een van de bronnen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer