Onrust+over+tarieven+NVWA+voor+2023
Nieuws
© Dirk Hol

Onrust over tarieven NVWA voor 2023

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in gesprek met sectorpartijen over kostendekkende nieuwe tarieven voor komend jaar. De stijging van de kosten die daaruit kan voortvloeien, leidt tot onrust.

Op Facebook rouleert een doorrekening met daarop de kosten van een NVWA-dierenarts in geval van exportkeuring, als toezichthouder aan de slachtlijn en bij audits. Het gaat om een doorrekening die is gemaakt door de sectorpartijen, waarop de tarieven van toepassing zijn op basis van de voorstellen van de NVWA. Deze worden daar vergeleken met de tarieven over 2022.

Uit die vergelijking blijkt een stijging van de kosten, die uiteenloopt van 30 tot 79 procent. Die toename is afhankelijk van de rol van de NVWA en de tijd die nodig is. Voorzitter Linda Verriet van Producenten Organisatie Varkenshouderij kent de doorrekening. Die is samen met ketenpartijen gemaakt om 'gevoel te krijgen' bij de voorstellen van de NVWA.

Doelmatigheids- en efficiëncyprikkels

De gesprekken daarover zijn nog in volle gang. 'Wij missen in de voorstellen doelmatigheids- en efficiëncyprikkels', stelt Verriet. 'De NVWA heeft op dit moment geen enkele prikkel om zaken efficiënter te doen en om kosten te minimaliseren. Dat moet anders. Voedselproductie wordt op deze manier onbetaalbaar.' POV en de koepel van vleesverwerkende bedrijven COV botsten al eerder met de NVWA over tarieven.

Een rechtszaak daarover uit 2017 dient nog voor het eind van dit jaar bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Dat moet uitspraak doen over de vraag welke kosten wel en niet toegerekend mogen worden via de tarieven. Hangende de uitspraak van het CBB gaat de POV samen met de andere organisaties vragen om uitstel en herbezinning op het nieuwe tarievenstelsel.

Kostendekkend

De opgestapte landbouwminister Henk Staghouwer informeerde in juni de Tweede Kamer over het feit dat de NVWA meer kosten gaat doorbelasten aan het bedrijfsleven. Die doorberekening betreft hoofdzakelijk keuringswerkzaamheden bij import, export en slacht, en hercontroles. Op basis van de huidige tarieven brengt de NVWA in 2022 ongeveer 120 miljoen euro bij het bedrijfsleven in rekening.

De overheid vult daar 35 miljoen euro op aan, omdat de tarieven niet volledig kostendekkend zijn. Dat de tarieven niet kostendekkend zijn, heeft volgens Staghouwer verschillende oorzaken. Zo zijn de tariefstijgingen de afgelopen jaren afgezwakt, waardoor de werkelijke stijging niet is doorberekend. Verder zijn de gestegen kosten van extra toezicht of toezichtsontwikkeling maar gedeeltelijk doorberekend aan het bedrijfsleven.

Kosten doorbelasten

Die situatie vindt Den Haag onhoudbaar en onwenselijk. De inzet van het ministerie van LNV is stapsgewijs te komen tot volledige kostendekkendheid met ingang van 1 januari 2023. Als dat voor deelonderdelen niet op tijd lukt, dan worden die kosten per 1 januari 2024 doorbelast.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  22° / 11°
  5 %
 • Zondag
  13° / 9°
  15 %
 • Maandag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer