Stal+van+de+toekomst%2Dbig+voldoet+aan+emissienorm+Brabant
Achtergrond
© Stal van de Toekomst

Stal van de toekomst-big voldoet aan emissienorm Brabant

Het 'Stal van de toekomst'-systeem van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) reduceert genoeg ammoniak bij gespeende biggen en vleesvarkens om te voldoen aan de emissienorm van Noord-Brabant. De aanvraag voor de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)-lijst wordt nog voor de zomer ingediend.

Voor het stalconcept met dagontmesting bij de gespeende biggen wordt 85 procent reductie aangevraagd zonder aanvullende maatregelen. Voermaatregelen kunnen daar zorgen voor meer dan 85 procent reductie, geeft Camiel van Houtert van KDV aan. De geurreductie bij dit stalconcept is 50 procent.

Bij vleesvarkens vraagt 'Stal van de Toekomst' erkenning aan voor 65 procent ammoniakreductie en 50 procent geurreductie. Dat is puur op basis van dagontmesting zonder de toepassing van mestkoeling en verdunning, laat Van Houtert weten. De waardes uit de metingen zijn afgezet tegen die van een 'traditionele stal' voor vleesvarkens met een uitstoot van 3 kilo ammoniak per dierplaats per jaar.

Eiwitverlaging en benzoëzuur

De Natuurbeschermingswet biedt ruimte om via voer- en managementmaatregelen emissies verder te verlagen. 'Dat betekent dat met eiwitverlaging en toevoeging van benzoëzuur de reductie naar minimaal 75 procent kan worden opgeschroefd', aldus Van Houtert. 'Voor veel bedrijven in Nederland is dit voldoende binnen de regelgeving.'

Voor de bedrijven in de provincie Brabant die vanaf 2024 85 procent ammoniak moeten reduceren, heeft KDV als oplossing een nageschakelde techniek in ontwikkeling die eenvoudig in bestaande stallen is toe te passen. Van Houtert: 'Door ook de laatste procenten via bronaanpak te vangen, blijft het totaal in aanmerking komen voor de huidige subsidieregelingen.'

De ene geur is de andere geur niet, vervolgt Van Houtert naar aanleiding van de metingen die plaatsvonden. 'De beleving en meting liggen ver uit elkaar. Wij denken dat bij dagontmesting de aard van de geur wezenlijk anders en minder overlastgevend is.' Daarnaast worden stallen met dagontmesting per afdeling geventileerd, waardoor de lucht verspreid en verdund uit de stal komt.

Andere geurbeleving

Bij een luchtwasser komt alle lucht met geur op één positie uit de stal en dus ook geconcentreerd op één locatie terecht. Die concentratie zorgt volgens Van Houtert ook voor een andere geurbeleving. 'Stal van de toekomst' is inmiddels betrokken bij een nieuw project over chemische geurmetingen.

'De aanvraag voor de Rav-erkenning wordt nog voor de zomer ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De uitspraak, de officiële erkenning, wordt dit najaar verwacht. Daarnaast starten in augustus metingen aan een stalconcept voor vleesvarkens met kleinere dichte vloeren. Een variant die vaak voorkomt in bestaande stallen, weet Van Houtert. Ook ligt er een ontwerp klaar voor vrijloopkraamhokken met dagontmesting.

Uit een onderzoek van Wageningen University & Research, waarbij 'Stal van de toekomst' ook was betrokken, blijkt dat de methaanreductie van verse mest uit dagontmesting via monovergisting uitkomt op 95 procent. De stikstof in verse mest is organisch gebonden. Door verse mest te vergisten, komt er minder stikstof op de natuur, in de bodem en in het grondwater, zet Van Houtert uiteen. 'De omstandigheden verbeteren en dat zien wij graag terug in de beoordeling van emissiereductie.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer