Sensoren+opstap+naar+doelvoorschrift+emissie
Nieuws
© Connecting Agri en Food

Sensoren opstap naar doelvoorschrift emissie

Het realtime meten van de ammoniakemissie met sensoren in varkensstallen is een opstap naar de transitie van middel- naar doelvoorschriften. Die transitie geeft ondernemers meer ruimte zelf invulling te geven aan het realiseren van de emissiebeperking. Een proef in Noord-Brabant geeft veelbelovende resultaten.

Om ontwikkelingsruimte te houden voor de varkenshouderij moet de komende jaren de transitie gemaakt worden van middel- naar doelvoorschriften. In een doelvoorschrift is het doel vastgelegd en niet het middel waarmee dit doel bereikt moet worden. De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa) noemt die transitie een voorwaarde voor de sector om de 'license to produce' behouden.

Betrouwbaar realtime meten van emissies is voorwaarde voor de overstap van middel- naar doelvoorschriften. In een praktijkonderzoek op twee bedrijven is gekeken of het mogelijk is om met sensoren de ammoniakemissie te meten.
'In de praktijk komen altijd aspecten naar voren die vooraf niet waren voorzien. Die moeten opgelost worden. Daarom zijn deze praktijktesten en het delen van de resultaten zo belangrijk', zegt Monique van der Gaag van Connecting Agri & Food.

Het onderzoek werd vanaf augustus uitgevoerd in de Brabantse gemeente Sint Anthonis, per 1 januari opgegaan in gemeente Land van Cuijk. In totaal werden vier sensoren ingezet om de ammoniakemissie realtime te meten. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat sensortechnologie in varkensstallen goed bruikbaar is om de emissie te meten.

Bruikbaar instrument

'Met realtimemetingen krijgt een ondernemer meer aanknopingspunten op basis waarvan hij kan handelen', zegt Van der Gaag. 'In de toekomst past daarbij een bedrijfs-APK op basis van continumetingen.' Het onderzoek toont wel aan dat een plaatsingsprotocol een belangrijke voorwaarde is om de emissies goed te bepalen

De project biedt handvatten voor vervolgonderzoek. De markt van sensoren is volop in ontwikkeling, zegt Van der Gaag. Op beide bedrijven zijn inmiddels ook geursensoren geplaatst. 'We onderzoeken hoe we deze kunnen toepassen en wat we ervan kunnen leren.' Indicatieve metingen laten een variatie over de dag zien en er is een relatie met bedrijfskenmerken en het weer.'

Varkenshouder Erik Geene, die meewerkt aan het onderzoek, noemt de transitie van middel- naar doelvoorschriften een goede ontwikkeling. 'Die geven mij als ondernemer meer mogelijkheden en vrijheid om keuzes te maken. We krijgen als boeren meer mogelijkheden om praktisch en duurzaam te werken.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer