Linda+Verriet%3A+%27Perspectief+voor+sector+staat+op+1%27
Achtergrond
© Koos Groenewold

Linda Verriet: 'Perspectief voor sector staat op 1'

Duidelijkheid krijgen over het toekomstperspectief voor varkenshouders is het belangrijkste speerpunt van komend jaar voor voorzitter Linda Verriet van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Op 2 staat goede afspraken maken met de marktpartijen, zodat het verdienmodel eindelijk beter wordt.

Verriet is met grote meerderheid van stemmen voor vier jaar herkozen tot voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). We vragen haar naar de speerpunten voor de komende periode en haar motivatie in deze lastige tijd.

Waren er twijfels om kandidaat te staan als voorzitter?

'Eerlijk gezegd wel. Ik ben drie jaar voorzitter geweest, maar het voelde niet af. De Afrikaanse varkenspest bracht me wel aan het wankelen. De dreiging is groot. Als Afrikaanse varkenspest binnenkomt heeft dat desastreuze gevolgen voor de sector. Varkenshouders hebben dan een sterke club nodig die ze ondersteunt. Dan moet ik samen met de regiobestuurders de juiste besluiten nemen.

'Die verantwoordelijkheid is immens en spannend, maar als wij het niet doen, wie dan? Samen met het bestuur heb ik een groot draagvlak in de sector en vertrouwen van de leden en ik ga er voor. Alleen samen kunnen we grote uitdagingen aan.'

Als producentenorganisatie mogen we handelen en prijsafspraken maken voor en namens onze leden

Linda Verriet, voorzitter POV

Hoe blijft u gemotiveerd in deze lastige periode?

'Eigenlijk ben ik in hart en nieren boer. Van jongs af aan heb gewerkt op een zeugenbedrijf tot en met zeven jaar na afronding van de HAS. Ook van thuis uit, opgegroeid op een melkveebedrijf, heb ik het boerenleven meegekregen.

'Gemotiveerd blijf ik omdat ik trots ben op de sector en de club die er nu staat. De stap naar één varkensgeluid is een gouden greep geweest en dat moet zo blijven, we moeten niet worden uitgespeeld. Ik wil dat iedere varkenshouder zich bij ons thuis voelt en ben daarover veel met leden in gesprek. We vertegenwoordigen driekwart van de varkenshouders in Nederland en liefst zou ik dat zien groeien tot 90 procent.

'Uniek aan onze club is de aansturing en besluitvorming van onderaf vanuit de regio's. Varkenshouders besluiten zelf over de koers. Dat maakt ons een sterke club en daar sta ik graag voor aan het front.'

Wat is het belangrijkste speerpunt van de POV voor 2022?

'Perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector. Autonome krimp hoeft niet erg te zijn. Het kan goed uitpakken voor de mestmarkt en de afzetketens in binnen- en buitenland. Maar het gaat nu volkomen ongecontroleerd. Krimp lijkt een doel op zich en er is geen duidelijkheid over het toekomstperspectief. Wij draaien de discussie nu om. Welk ontwikkelperspectief is er voor de varkenshouderij en welke randvoorwaarden horen daarbij?

'Het is belangrijk dat er locaties overblijven waar varkensbedrijven verder kunnen. Vanuit het verleden weten we dat iedereen wel weet waar bedrijven weg moeten, maar dat er geen nieuwe locaties komen. Dus de bestaande locaties met perspectief moeten we behouden. Dat is lastig want er speelt een gevecht om die locaties bij de overheid en projectontwikkelaars. Varkenshouders krijgen nu niet of nauwelijks een kans. Ik hoop dat we iets vinden om dat een halt toe te roepen.

'Er moeten ook opties komen om oude stallen versneld af te schrijven en daar moderne en duurzame stallen voor terug te zetten. Varkenshouders willen wel maar kunnen vaak niet verder. Kijk maar naar Brabant. Daar moet het in 2024 rond zijn, maar worden geen besluiten genomen. De lokale overheden hebben de kennis niet en duwen besluiten voor zich uit. Met hoge kosten en ellenlange procedures tot gevolg. We zijn hierover in overleg en daar moeten dit jaar positieve besluiten uit naar voren komen.'

Wat kan de POV doen aan de slechte markt?

'De markt is dramatisch, elke dag verdampt er geld. Daar lig ik wakker van. Het voelt zo oneerlijk. We zijn de allerbeste varkenshouders en wereldwijd is er een toenemende vraag naar dierlijk eiwit. Door corona en Afrikaanse varkenspest staat er flinke druk op de markt. De Nederlandse varkensprijs loopt achter bij vergelijkbare Europese exportlanden. Er moet een nieuw evenwicht komen met sterke ketens die de markt nationaal en internationaal bedienen.

'Holland Varken gaat in 2022 de basis in de markt leggen als borging voor kwaliteit van Nederlandse producten. Niet voor bovenwettelijke eisen waar geen vergoeding voor uit de markt komt. Ketenconcepten bouwen voort op Holland Varken. Daarnaast gaan we op basis van vraag specifieke internationale markten bedienen, bijvoorbeeld voor gegarandeerd antibioticavrij grootgebrachte varkens of vlees met een lage CO2-voetafdruk.'

Welke mogelijkheden biedt de producentenorganisatie?

Binnen Nederland merken we dat de marktpartijen nu echt open staan voor samenwerking. Daartoe hebben we onze marktclusters opgezet en daar bouwen we op door. Het is hiervoor belangrijk dat we een producentenorganisatie zijn, daarmee hebben we meer ruimte op gebied van mededinging.

'Een producentenorganisatie mag met marktpartijen afspraken maken over volume en de prijs. We mogen handelen en gezamenlijk afzetten namens de varkenshouders.

'Ons doel is om voor elke binnenlandse keten een marktcluster op te zetten. Dat zijn er nu drie. Binnen iedere cluster komt er een afvaardiging van varkenshouders die hierover zeggenschap heeft en namens het cluster bij de overlegtafels aanschuift. POV faciliteert de marktclusters met marktinformatie, advies, ook juridisch, trends, et cetera.'

En de Duitse 5XD-eisen?

'Voor de zeugenhouders die biggen leveren naar met name Duitsland is dat
spannend. De Duitse supermarkten willen naar 5xD. Maar dat geldt nog niet voor iedereen en alleen nog voor de versmarkt. We gaan er van uit dat er zeker vraag blijft naar de hoge kwaliteit biggen uit Nederland. Het aanbod van biggen uit Duitsland zelf is te klein voor de eigen vleesvarkenshouders.'

Hoe wend je de dreiging van Afrikaanse varkenspest af?

'Met die dreiging zijn we voortdurend bezig. We willen op elk moment beleidsmatig klaar zijn voor besluiten en draaiboeken en oefeningen met stakeholders up-to-date hebben. Daarnaast wisselen we informatie uit met Duitse en Belgische collega's om van elkaar te leren. We hebben er flink aan getrokken om het beheer van wilde zwijnen op te schalen, maar het kan nog veel beter.

'Daarnaast willen we liefst dat er op plekken waar wilde zwijnen de grens over trekken hekwerken komen, of dat die klaar liggen. Daar is veel weerstand tegen. Mensen begrijpen niet welke impact het heeft als er een besmet zwijn wordt gevonden. Een heel groot gebied gaat dan op slot. De Afrikaanse varkenspest is daarmee ook een ramp voor het toerisme, recreatie en de horeca in die omgeving, en niet alleen voor varkenshouders. Dat moet nog veel beter tussen de oren.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer