Nieuwe+Europese+verordening+diergeneesmiddelen+een+feit
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Nieuwe Europese verordening diergeneesmiddelen een feit

Binnen de Europese Unie gelden vanaf vrijdag de nieuwe diergeneesmiddelenverordening en de verordening gemedicineerd diervoeder. De regels gelden direct in alle lidstaten en verhogen onder meer de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen voor geiten.

De regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer hoeven niet te worden omgezet in nationale wetten of regels. Wel zijn bepalingen nodig in de nationale regelgeving die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Europese regels. Hiervoor is in Nederland de Wet Dieren aangepast en de Regeling diergeneesmiddelen 2022 opgesteld.

De Europese diergeneesmiddelenverordening verhoogt de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen. Met name voor minder gangbare diersoorten. Er komt een EU-databank voor diergeneesmiddelen, waardoor de dierenarts in één oogopslag kan zien of er bijvoorbeeld in andere EU-lidstaten nog diergeneesmiddelen beschikbaar zijn voor een bepaalde aandoening.

Longaandoeningen

Met deze databank wordt het makkelijker om een diergeneesmiddel uit een andere lidstaat te vinden en voor te schrijven, zodat dieren adequater behandeld kunnen worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de geitensector. Daar zijn in Nederland geen geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar voor longaandoeningen.

Middelen kunnen daardoor alleen via de cascaderegeling worden voorgeschreven, maar dan geldt direct een wachttermijn van 28 dagen. Te lang voor het behandelen van geitenbokjes. Daarom gold er sinds vorig jaar zomer een uitzonderingsregeling voor deze diergroep. Die vervalt nu met de nieuwe diergeneesmiddelverordening.

Antibioticaregels aangescherpt

Om de risico's van antibioticaresistentie in de EU te minimaliseren, scherpt de verordening de EU-wetgeving aan op het gebruik van antibiotica. Het preventieve gebruik ervan wordt verboden, met uitzondering aan een individueel dier. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om preoperatief.

Het verbod op preventief gebruik is in Nederland nu al van kracht, maar gaat straks Europees gelden. Ook wordt er een lijst opgesteld met antimicrobiële middelen die gereserveerd gaan worden voor de behandeling van infecties bij de mens.

Verpakking overal gelijk

De eisen aan het voorschrijven van diergeneesmiddelen zijn in de EU gelijkgetrokken. Hierdoor ontstaat een gelijker speelveld binnen de EU voor dierenartsen en voor houders van dieren. De verpakkingen van diergeneesmiddelen worden in de gehele EU hetzelfde.

Door de nieuwe verordening zijn de toelatingsprocedures in iedere lidstaat nu hetzelfde. Dat moet zorgen voor meer innovatie op het gebied van diergeneesmiddelen. Fabrikanten hoeven ook niet in ieder land opnieuw een diergeneesmiddel goedgekeurd te krijgen. De regeldruk en administratieve lasten dalen hierdoor.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer