Leden+POV+staan+achter+samenwerking+met+LTO+Nederland
Nieuws
© Varkens Archief

Leden POV staan achter samenwerking met LTO Nederland

Leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) geven aan dat ze breed willen blijven samenwerken met andere landbouworganisaties, zoals LTO Nederland. Ze geven daarnaast aan tevreden te zijn over het beleid van de POV. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de belangenbehartiger.

De uitkomsten van de ledenconsultatie werden op 29 november besproken tijden de algemene ledenvergadering. Bij de totstandkoming van de POV is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met LTO Nederland en de LTO-regio's, licht POV-voorzitter Linda Verriet toe.

Die samenwerkingsovereenkomst liep 1 januari 2021 af en is met een jaar verlengd. Dit jaar is gebruikt om de afspraken te evalueren en herzien. De gesprekken daarover zitten in een eindfase. 'De ledenconsultatie bevestigt dat de koers van het bestuur de juiste is', zegt Verriet.

Een representatief deel van de achterban reageerde op de zes vragen. Verriet noemt de ledenconsultatie een van de instrumenten die de POV inzette om alle leden de kans te geven hun stem te laten horen. In het afgelopen jaar zijn het landelijk bestuur en de regio's meegenomen in de discussie.

Bijna unaniem zijn de leden over het feit dat de POV een zelfstandige organisatie is, met een eigen structuur, bestuur en besluitvorming. En aan die positie moet verder worden gebouwd. Varkenshouders hechten belang aan hun eigen identiteit en de belangenbehartiging via Eén Varkensgeluid.

Samenwerking met andere organisaties

93 procent van de leden vindt dat de POV zo breed mogelijk moet samenwerken met andere landbouworganisaties en ketenpartners, mits de belangen gelijk zijn. Het bericht van dit weekend dat Farmers Defence Force (FDF) een Team Varkens heeft opgericht, verraste POV.

De belangenbehartiger gaat daarover in gesprek met FDF. 'Bij mijn achterban roept dat de vraag op of onze sector opnieuw versnippert. We zijn een kleine club in een krimpende sector. We kunnen ons dat niet permitteren. Bovendien is er binnen de POV voor alle varkenshouders ruimte om richting te geven aan beleid.'

POV-leden spreken hun waardering uit over de samenwerking binnen de LTO-afdelingen. 83 procent noemt LTO belangrijk voor een effectieve belangenbehartiging in de regio en bij gemeenten. De varkenshouderij is te klein om dat zelf te organiseren. Samenwerking noemen de leden belangrijk.

Zichtbaarheid sector moet beter

Wel vinden de POV-leden dat de zichtbaarheid van de varkenshouderij op lokaal en regionaal niveau beter kan. Verriet beaamt dat daar een verbeterslag mogelijk is en geeft aan dat de POV-regiobestuurders daarin gaan faciliteren. Verriet: 'Het varkensgeluid moet tot op lokaal niveau doorklinken.'

63 procent van de leden vindt het van waarde dat LTO de POV blijft vertegenwoordigen aan tafel bij overheden, bedrijfsleven en ngo's. Ze zeggen dat het belangrijk is dat sectoren niet tegen elkaar worden uitgespeeld en dat de POV zelf de regie houdt.

Verriet geeft aan dat zij zich daarvan terdege bewust is en dat de organisatie de afgelopen jaren daar ook hard aan werkte. 'Op de intersectorale thema's varen wij onze eigen koers. Het varkenshouderijbelang staat voor ons voorop. Moeten er concessies worden gedaan, dan brengen wij ons standpunt zelf tot de hoogste bestuurstafel.'


Dat heeft alles te maken met de structuur van de POV, waarbij besluitvorming van onderaf plaatsvindt. Het landelijk bestuur bepaalt de koers van de POV en neemt standpunten in, gevoed door regiobesturen en leden uit de regio's.

Verriet: 'Daarbinnen hebben het dagelijks bestuur en ik alle ruimte om gesprekken te voeren en tot uitwerken en verdieping te komen. Ik heb geen mandaat om bijvoorbeeld concessies te doen in onderhandelingen die buiten de kaders van het landelijk bestuur vallen. Dan moet ik eerst terug naar mijn bestuur.'

Uit de ledenconsultatie blijkt verder dat de achterban van de POV (89 procent) wil dat de organisatie zelf verantwoordelijk wordt voor de ledenadministratie en het innen van de contributie. Nu gebeurt dat door LTO en de opbouw van de contributie verschilt per regio. Daarnaast wil POV zelf in contact staan met de leden.

Zelfde afrekening voor elk lid

'Van onze leden is 45 procent enkel lid van POV en niet van LTO. Onze leden vragen om efficiëntie, transparantie en uniformiteit. Eenzelfde afrekening voor elk lid en helderheid over de afkomst.' In de gesprekken met LTO over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is dat onderwerp van gesprek, laat Verriet weten.

Verriet is tevreden met de uitslag van de ledenconsultatie. Die sluit aan bij de koers die het bestuur vaart en geeft handvatten voor de samenwerkingsovereenkomst met LTO. 'We moeten op zoek naar de beste, voor onze sector meest effectieve samenwerkingsvormen.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer