Minder+voervolume+maar+meer+brutowinst+voor+ForFarmers
Nieuws
© Varkens Archief

Minder voervolume maar meer brutowinst voor ForFarmers

De hoge energieprijzen zijn er medeverantwoordelijk voor dat het operationele bedrijfsresultaat van ForFarmers is gedaald met 22 procent. Het voervolume is in het derde kwartaal verminderd met 1,4 procent, maar de brutowinst is wel gestegen.

Door de aanhoudend lastige marktomstandigheden is het totale voervolume van ForFarmers volgens CEO Yoram Knoop gedaald. 'De overnames die we begin dit jaar deden – de vleeskuikenvoerspecialist De Hoop en paardenvoerspecialist Mühldorfer – en onze Poolse activiteiten realiseerden wel goede resultaten. Daardoor steeg onze brutowinst. Daarnaast is onze productmix verbeterd. We hebben meer mengvoer omgezet en minder coproducten, zaaigoed en ruwvoer.'

ForFarmers heeft dit kwartaal ook voortgang geboekt met structurele kostenbesparingen als onderdeel van het efficiencyprogramma. Maar de stijging van de energieprijzen was zo extreem en snel dat dit tot een aanzienlijke daling van de onderliggende Ebitda (operationele resultaat uit de normale bedrijfsvoering) heeft geleid. Hoe vooral de energieprijzen zich zullen ontwikkelen, is onvoorspelbaar. 'Daarom spreken we geen verwachtingen uit over de resultaten van het vierde kwartaal 2021', zegt Knoop.

In Nederland daalde in het derde kwartaal de vraag naar mengvoer bij melkveehouders. Sommige veehouders kochten minder mengvoer omdat er voldoende gras was door de vochtige zomer. Door hun krappe liquiditeitsposities was prijs doorslaggevend in de aankoopbeslissing voor voer en niet het technische rendement. Volumes in de varkenssector daalden, naast andere oorzaken, vooral door de warme saneringsregeling die in de zomer van 2021 werd afgerond.

Minder nieuwe dieren opgelegd in België

Varkenshouders in België hebben door de zeer lage varkensprijzen minder nieuwe dieren opgelegd. Door de overname van De Hoop stegen de volumes in de vleespluimveesector. De afzet aan legkippenhouders steeg ook.

Reudink, dat zich richt op biologische veehouders in diverse ForFarmers-regio's, verbeterde de sterke marktpositie vooral in de pluimveesector. Pavo, het merk waaronder paardenvoeders worden geleverd, zette de positieve resultaten voort. Mede ondersteund door de overname van Mühldorfer en een toename van de afzet via onlinekanalen.

In Duitsland en Polen steeg het Total Feed-volume, het mengvoervolume steeg relatief harder. Ook hier daalde de afzet in de rundvee- en varkenssector. In Polen zette het voorzichtige herstel van de pluimveemarkt door. Dit heeft geresulteerd in een fors hogere afzet van mengvoeders aan vleeskuikenhouders.

Margedruk in Duitsland en Polen

In Duitsland en Polen is nog wel sprake van margedruk, door de toegenomen overcapaciteit die vorig jaar ontstond door corona en dierziekten. De brutowinst steeg daarom relatief minder hard dan het volume.

Het Total Feed- en mengvoervolume in het Verenigd Koninkrijk daalde. Dit is grotendeels te wijten aan het verlies van een grote varkensklant waarmee het in het tweede kwartaal niet lukte een bestaand langdurig contract op een rendabele manier te verlengen. Exclusief het verlies van deze klant steeg de afzet aan varkenshouders.

Meer afgezet in pluimveesector

In de herkauwerssector nam het volume in de melkveesector toe. Het aantal rundvleeskoeien is afgenomen, evenals het aantal schapen, waardoor in deze sectoren het volume achterbleef. In de pluimveesector werd meer afgezet, zowel door het aantrekken van nieuwe klanten als door een herstel van de vleespluimveemarkt.

Voor de komende periode heeft bij ForFarmers het verder en sneller implementeren van de strategie Build to Grow, waaronder de efficiencyplannen, de hoogste prioriteit. Knoop: 'We willen onze posities versterken door in te zetten op fusies en overnames in onze thuismarkten, maar mogelijk ook daarbuiten. Het doel is een betere geografische balans van activiteiten te creëren.'

Binnen de strategie kijkt ForFarmers, gezien de sterke balans, ook naar alternatieven voor kapitaalallocatie (hoe het beschikbare kapitaal kan worden aangewend). Hierover zal het bedrijf binnenkort rapporteren. De intentie van het bedrijf is om in 2021 een dividend per gewoon aandeel uit te keren dat vergelijkbaar is met het dividend over 2020.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer