Varkensbedrijf+Deurne+krijgt+benodigde+experimenteerruimte
Nieuws
© Twan Wiermans

Varkensbedrijf Deurne krijgt benodigde experimenteerruimte

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant passen de hardheidsclausule toe voor een varkensbedrijf in Deurne dat deel uitmaakt van Innovatiepark De Vlier. Het bedrijf heeft een innovatief stalsysteem waarmee de ammoniakemissie op bedrijfslocatieniveau naar verwachting met 87 procent wordt gereduceerd.

Het varkensbedrijf past voor het reduceren van de emissie een techniek toe om urine en mest snel te scheiden. Daarbij gebruikt het bedrijf een ammoniak- en geurvrije vloeistof. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen experimenteerruimte bieden om de beschikbaarheid van brongerichte, emissiearme systemen voor de varkenshouderij te vergroten.

Innovatiepark De Vlier is een samenwerking tussen vijf varkensbedrijven van Iwan Gijsbers, Twan Koppens, Angelo en Marco Swinkels, Ron Koppens en Mario van den Berg. De bedrijven, die samen 2.500 zeugen en 7.500 vleesvarkens hebben, liggen op betrekkelijk korte afstand van elkaar in Deurne. Samen willen ze werken aan een toekomstbestendige varkenshouderij die goed in het gebied en binnen de maatschappij past.

Zes ambities

Innovatiepark De Vlier heeft zes ambities: nul emissie naar de omgeving, energieneutraal produceren, de mineralenkringloop sluiten, een gezonde bodem bevorderen, de CO2-voetafdruk minimaliseren en een maximale transparantie realiseren.

'Ons systeem van totaalaanpak past niet in de bestaande lijstjes van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij en ook niet in regeling voor proefstalstatus', zegt Gijsbers. 'Vandaar dat we Gedeputeerde Staten hebben gevraagd te mogen afwijken van de bestaande regels.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer