Saneringsregeling+op+geur+levert+overheid+weinig+stikstof+op
Nieuws
© Jos Thelosen

Saneringsregeling op geur levert overheid weinig stikstof op

In totaal 278 varkenshouders maken vrijwillig gebruik van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze regeling is primair opgezet om de geur in overbelaste situaties terug te dringen. De bijvangst, stikstofruimte, vallt de overheid tegen. De stikstofopbrengst is beperkt tot 2,8 mol, ongeveer eenderde van de geraamde 8,5 mol dat behaald zou zijn als alle 438 aangemelde varkenshouders hadden meegedaan aan de regeling.

Dat staat in de brief die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Voor de Srv was 455 miljoen euro gereserveerd. Daar is 340 miljoen euro van gebruikt. De overgebleven financiële middelen (170 miljoen euro) zetten Rijk en provincies in voor andere stikstofmaatregelen. Er ontstaat daardoor stikstofruimte voor de vastgelegde woningbouw- en infrastructuuropgaves.

De Srv maakte deel uit van van het regeerakkoord uit 2017 en had tot doel om geuroverlast in de regio's Zuid en Oost tegen te gaan. 'Het is goed dat dat doel van het Regeerakkoord is gehaald. Het tweede, aanvullende doel van de regeling, vermindering van stikstofuitstoot en -depositie, blijft achter bij de eerdere prognose', zegt Schouten.

Tweederde lager dan beoogd

Het stikstofeffect van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is 2,8 mol, ongeveer tweederde lager dan de beoogde 8,5 mol. De belangrijkste verklaring is volgens de minister een lager aantal stoppende varkenshouders dan vooraf is ingeschat. Per bedrijf was ook de gemiddelde stikstofemissie lager, terwijl gerekend was met een gemiddeld andere ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. De behaalde stikstofwinst is daardoor ongeveer twee derde lager dan geraamd.

De 170 miljoen die uit de Srv over is gebleven, wordt gebruikt voor andere stikstofmaatregelen, zodat de geplande woning- en infraopgaves kunnen worden uitgevoerd. Ruimte die niet nodig is voor individuele woningbouwprojecten en de zeven MIRT-projecten, kan ingezet worden voor clusters van woningbouwprojecten en natuurvergunningen voor de PAS-melders.

Overgebleven middelen

Rijk en provincies zetten de overgebleven financiële middelen grotendeels in voor een verhoging van het budget voor de (vrijwillige) gerichte opkoop van piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden. Met dit geld – ruim 130 miljoen euro bovenop de 350 miljoen euro die eerder al is vrijgemaakt – zoeken Rijk en provincies naar goede alternatieven voor stikstofreductie, bijvoorbeeld in Gelderland waar meer aanmeldingen waren voor een provinciale opkoopregeling van kalverhouderijen dan er budget was.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  20° / 14°
  75 %
Meer weer