Schouten+aan+de+slag+met+collectief+plan
Nieuws
©

Schouten aan de slag met collectief plan

Het Landbouw Collectief heeft het rapport ‘Uit een gecreëerde impasse’ overhandigd aan LNV-minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie Vitaal Platteland. De 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, stellen snelle praktische alternatieven voor om snel uit de stikstofcrisis te komen. Maar daar dient wel wat tegenover te staan.

Het plan van aanpak met praktische maatregelen kan er volgens het collectief voor zorgen dat Nederland het stikstofdebacle vlot te boven komt en niet afglijdt richting een economische recessie. Ook de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij zorgen ervoor dat op korte termijn stikstofruimte vrij komt. Cruciaal is dat boeren zelf de keuzes kunnen maken in de te nemen maatregelen die het beste bij hun bedrijfsvoering passen.

Vrijwillig


Wel stelt het Landbouw Collectief een aantal harde randvoorwaarden om draagvlak in de sector te krijgen. Vrijwillige deelname, geen generieke krimp. Geen inperking van vergunningen, vergund blijft vergund. Geen inlevering van rechten of gedwongen opkoop van bedrijven. Eén werkbaar beleid van rijk en provincies en deposities valideren met metingen. Herijking van Natura 2000-gebieden in Nederland en spoedige invoering van een reële drempelwaarde.

Extra financiële middelen


Het Landbouw Collectief verlangt van het kabinet dat dit met vereende kracht de schouders onder het plan zet en extra financiële middelen beschikbaar gaat stellen. Het gaat om zo'n 2,9 miljard euro, een budget dat niet beschikbaar mag komen door middelen binnen de landbouwbegroting te verschuiven. Niet de boeren en de bouwvakkers waren verantwoordelijk voor juridische fouten in de wetgeving rondom de PAS, maar de politiek. De consequenties daarvan werden te gemakkelijk op het bord van de ondernemers gelegd.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer