Aanpak+stikstof+via+veevoer
Nieuws
©

Aanpak stikstof via veevoer

De plannen voor de kortetermijnaanpak van stikstof zijn bekend. Het kabinet wil dat veehouders de stikstofuitstoot verlagen via voermaatregelen. Voor de warme sanering van varkensbedrijven komt er vooralsnog niet meer dan 180 miljoen euro beschikbaar. Verder wil het kabinet dat er een oplossing komt voor de vergunningen op basis van de PAS-meldingen.

De verlaging van de maximum snelheid naar 100 kilometer per uur overdag is de maatregel die het meest in het nieuws is om de stikstofuitstoot aan te pakken. De maatregel geldt in heel Nederland tussen 6.00 uur in de ochtend en 19.00 uur ’s avonds. Met deze maatregel moet de bouwsector al vlot getrokken kunnen worden en kunnen een aantal grote infrastructurele projecten - zoals verbreding van de A58 - doorgaan.

Eiwitarm


De maatregel waarmee alle veehouders te maken krijgen, is aanpak van het voer. Dat kan via toevoegingen aan het voer of het verlagen van het eiwitgehalte in het voer. Bij deze maatregelen wordt de sector betrokken. Het kabinet gaat ervoor zorgen dat deze aanpak aantrekkelijk is voor de boeren, staat in het bericht. Een voorwaarde is dat de aanpassing van het veevoer veilig is en goed voor zowel mens als dier.

Voor de warme sanering van de varkenshouderij werd afgelopen zomer al bekend dat er 60 miljoen euro extra beschikbaar kwam, bovenop de 120 miljoen euro die al beschikbaar was. Die 60 miljoen is nodig om te kunnen voldoen aan de Urgenda-maatregelen. Die verplichten de overheid om 25 procent CO2-reductie te behalen in 2020. Er komt dus vooralsnog niet meer geld voor sanering van varkensbedrijven beschikbaar.

Innovatieve technieken


Het kabinet blijft inzetten op een emissiearme landbouw en zal landbouwers die de keuze maken voor kringlooplandbouw ondersteunen. Die ondersteuning geldt ook voor de landbouwers die hun bedrijf in de huidige omvang willen voortzetten of willen uitbreiden op een (duurzame) emissiearme wijze. Hiertoe wordt wet- en regelgeving die een belemmering is voor de toepassing van innovatieve emissiearme technieken verruimd en wordt financiële ondersteuning geboden voor de bijbehorende investeringen. Het kabinet werkt verder aan het structureel verlagen van de regeldruk door doelen in plaats van middelen voor te schrijven en experimenteerruimte toe te laten. Het kabinet komt met voorstellen hoe de ontwikkelingsruimte in de landbouw kan worden geborgd.

Legaliseren PAS-melding


Verder gaat het kabinet met prioriteit werken aan een collectieve regeling legaliseren van PAS-meldingen waarbij de uitstoot niet boven de 1 mol/hectare per jaar uit kwam. De projecten moesten dan op 29 mei volledig zijn gerealiseerd, aantoonbare stappen gezet hebben voor volledige realisering of - indien nog niet gestart - wel aantoonbare onomkeerbare significante investeringsverplichtingen zijn aangegaan.

Kleine Natura 2000-gebieden 


Het kabinet erkent dat ze ook moet kijken naar de manier waarop we met natuur omgaan. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van sommige kleine Natura 2000-gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak zijn en blijven, zelfs wanneer de hiervoor genoemde herstelmaatregelen worden getroffen. Daar waar dat aan de orde is, zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast. Daarover gaat het kabinet met de Europese Commissie in gesprek.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer