De+maat+is+vol+voor+de+POV
Nieuws
©

De maat is vol voor de POV

De Producentenorganisatie Varkenshouderij heeft op donderdagmorgen 10 oktober besloten per direct alle overleg met het ministerie van LNV op te schorten. De druppel die de emmer deed overlopen, is de nieuwe stikstofregelgeving die het kabinet en de provincies willen invoeren. POV-voorzitter Linda Janssen en haar achterban zijn het ‘one issue’-beleid van de overheid meer dan zat. “Een integrale benadering van het milieubeleid is ver te zoeken. Wij laten ons niet bestelen.”

Om een sterke toekomstbestendige sector te krijgen, heeft de varkenshouderij juist samen met het ministerie en ketenpartners een traject van warme sanering en innovatie uitgewerkt. De regelingen en innovaties staan aan de vooravond van effectuering. Nog voordat hieraan uitvoering kan worden gegeven, wordt de sector alweer geconfronteerd met nieuwe regelingen en ondoordachte maatregelen, stelt de POV. Deze keer vanwege stikstof. En wat wordt het morgen? Fijnstof? Broeikasgassen?

Ingrijpend


De voorgestelde stikstofregelingen zullen rigoureuze gevolgen hebben voor alle veehouderijsectoren in Nederland. Duizenden bedrijven in een straal van een kilometer om natuurgebieden zullen worden geconfronteerd met ingrijpende maatregelen en een waardedaling van hun bedrijf. Nederland telt ruim 160 Natura 20000-gebieden in met name het landelijke gebied. Bovendien komen er al voorstellen op tafel om ‘vergunningruimte’ af te pakken, nog voordat de onlangs uitgewerkte regelingen voor geur zijn ingevoerd. Verder hebben sommige provincies - waaronder Noord-Brabant - besluiten genomen om de veehouderij verder aan banden te leggen. “Alle samenhang tussen de milieuregelingen is zoek. Het legt onze sector compleet lam en doorkruist duurzame ontwikkelingen die zijn ingezet”, stelt Janssen. “De veehouderij wordt het slachtoffer van dwalend milieubeleid en dat laten wij niet gebeuren. De maat is vol!”

Eerst erkenning


Alle overleg met LNV is dus opgeschort. Janssen: “Het wordt tijd dat er integraal beleid wordt gemaakt en regelgeving op elkaar aansluit en weer werkbaar wordt.” De POV wil pas weer met het ministerie in gesprek als zij erkenning krijgt voor de enorme bijdrage die de varkenshouderij al aan ammoniakreductie heeft geleverd en de sector - in plaats van bestolen - juist beloond wordt voor al haar inspanningen. Daarnaast moet het ministerie stappen zetten om te komen tot een robuust beleid op basis van feiten en metingen en wil de sector ruimte voor uitvoering van haar Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, dat samen met het ministerie en ketenpartijen is opgezet.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  20° / 14°
  75 %
Meer weer