POV+wil+verhoging+drempelwaarde
Nieuws
©

POV wil verhoging drempelwaarde

De POV heeft afgelopen vrijdag haar standpunten ten aanzien van de stikstofproblematiek door het schorsen van het PAS ingebracht bij het Adviescollege Stikstofproblematiek. De POV ondersteunt de externe saldering en wil een hogere drempelwaarde voor de depositie op natuurgebieden.

In Duitsland en België wordt bij het verlenen van vergunningen in de buurt van natuurgebieden een drempelwaarde van 3 mol per hectare gehanteerd. Onder deze waarde mag er een vergunning worden verleend. In Nederland was de drempelwaarde ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof 0,05 mol voor de PAS-meldingen en 1 mol voor de PAS-vergunning. Daardoor was het voor veel bedrijven noodzaak een melding te doen, dan wel een vergunning aan te vragen. Door de drempel te verhogen naar 3 mol kan een aantal bedrijven vooruit.

Voor bedrijven waar geen toename is van ammoniak moet volgens de POV zo snel mogelijk ontwikkelruimte komen. Minister Carola Schouten heeft in de Kamerbrief inmiddels toegezegd dat er voor deze bedrijven weer vergunningen kunnen worden afgegeven.

1:1 salderen


Om bij bedrijfsontwikkeling de uitstoot van ammoniak niet te verhogen, moet volgens de POV externe saldering worden toegestaan. De Raad van State heeft die optie ook genoemd bij de uitspraak over het PAS. De POV vindt dat er dan sprake moet zijn van 1:1 externe saldering. Daarbij moeten er volgens de POV afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid stikstof die minimaal nodig is als ontwikkelruimte voor duurzame circulaire landbouw.

Om externe saldering makkelijker te maken, stelt de POV voor de juridische (on)mogelijkheden en voor- en nadelen van een regionale depositiebank te bekijken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer