Volle+plek+voor+Annie+in+Landbouwcommissie
Nieuws
©

Volle plek voor Annie in Landbouwcommissie

In de luwte van het verdelen van de Europese topfuncties in Brussel zijn portefeuilles toebedeeld aan de Europarlementariërs.  Een klein deel van de 751 leden van het Europees Parlement kan in de meest gewilde parlementscommissies plaatsnemen.  Annie Schreijer-Pierik krijgt weer vijf jaar een vol lidmaatschap van de landbouwcommissie.

Onder leden van de in de EVP verenigde christendemocraten is lidmaatschap van de landbouwcommissie een gewilde post. Schreijer-Pierik is nu de enige Nederlandse agrariër in het EU-Parlement die het gelukt is de landbouwzetel te bemachtigen. Zij werd in mei met bijna 114.000 stemmen in het Europees Parlement verkozen en is blij met die functie. "Het vele parlementaire werk en de inzet van de afgelopen jaren hebben geloond. Ik ben blij dat ik de komende vijf jaar kan blijven opkomen voor onze agrarische familie- en gezinsbedrijven, zeker met het oog op de onderhandelingen over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2021, dat meer dan een derde van de EU-begroting omvat."

Handel en visserij

Ook wordt Schreijer-Pierik opnieuw lid van de visserijcommissie en neemt ze zitting in de parlementaire commissie internationale handel. "In de voorgaande zittingsperiode van het Europees Parlement heb ik me sterk gemaakt voor het platteland, de land- en tuinbouw en de visserij, maar ook voor milieu, de circulaire economie, water, volksgezondheid en voedselveiligheid”, benadrukt Schreijer-Pierik. "De komende tijd streeft de Europese Unie ernaar belangrijke mondiale vrijhandelsakkoorden af te sluiten. Die kunnen belangrijke gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven en platteland hebben. Met mijn nieuwe portefeuille kan ik optimaal het Nederlandse belang en dat van mijn achterban behartigen."

Nederlandse collega's

Naast Schreijer-Pierik zijn ook Jan Huitema (VVD), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Bert-Jan Ruissen (SGP) geinstalleerd als  lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Huitema krijgt ook zitting in de commissies voor Milieu en Visserij. Ruissen wordt plaatsvervangend lid van de commissies Buitenlandse Zaken en Visserij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer