Concept+saneringsregeling+warm+ontvangen
Nieuws
©

Concept saneringsregeling warm ontvangen

De concept subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) ligt bij leden van de Tweede Kamer. Met 120 miljoen euro voor bedrijfsbeëindiging wil LNV de verduurzaming van de varkenshouderij een impuls gegeven. De POV is blij dat de conceptregeling openbaar is en de internetconsulatie start om de regeling verder te kunnen verbeteren.

Varkenshouders in de concentratiegebieden regio Zuid en regio Oost die overwegen hun bedrijf te beëindigen, kunnen aan de slag. Met de subsidieregeling sanering varkenshouderijen en de toelichting krijgen ze een indicatie van de randvoorwaarden en de verstrekte vergoedingen. Zo kunnen ze een eerste afweging maken en beoordelen of de conceptregeling voor hun bedrijfssituatie toereikend is. Zo nodig kunnen betrokkenen een zienswijze indienen op de conceptregeling om deze te verbeteren. Deze consultatieperiode staat open tot en met 31 mei 2019. De definitieve regeling wordt waarschijnlijk in juni gepubliceerd en per 15 augustus voor een periode van zes weken opengesteld.

Input door POV


De POV is één van de partijen die in het voortraject input heeft geleverd voor de conceptregeling. De producentenorganisatie staat achter de uitgangspunten en kaders: het saneren van bedrijven die ‘klem’ zitten in hun omgeving als het gaat om geuroverlast. Dit leidt tot een verbetering van de leefomgeving. De POV verwacht dan ook dat deze beëindigingsregeling bijdraagt aan de maatschappelijke waardering en verduurzaming van de sector. Daarnaast moet de regeling varkenshouders de mogelijkheid bieden ook op een financieel verantwoorde manier hun bedrijf te beëindigen.

Zorgvuldige afweging


Om de regeling tot een succes te maken, is volgens de POV een samenhangend flankerend beleid vanuit de provincies en gemeenten noodzakelijk. Varkenshouders kunnen dan een totaalbeeld krijgen van de regeling en de aanvullende (financiële) instrumenten vanuit die overheden. Alleen dan kunnen varkenshouders een zorgvuldige afweging maken. Zo vindt de POV dat provincies de sloopkosten en de kosten voor asbestsanering van de stallen voor hun rekening moeten nemen. Ook moet er helderheid komen over de fiscaal-juridische status van de woning, die na sloop van de stallen niet meer als bedrijfswoning mag worden aangemerkt.

Toekomstbestendig


Het verbeteren van de leefomgeving is een van de vijf ambities en opgaven van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. De saneringsregeling is hiervan een onderdeel. Doel van de coalitie en de POV is het realiseren van een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij in Nederland.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  20° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer