RDA%3A+digitalisering+is+een+game+changer
Nieuws
©

RDA: digitalisering is een game changer

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft zelf het initiatief genomen hun zienswijze op te stellen over de oprukkende digitalisering in de veehouderij. Op 19 juni presenteerde RDA het eerste rapport aan het ministerie van LNV op het voormalige complex van diervoederproducent Cehave in Veghel. “Over vijf tot tien jaar ziet de wereld voor veehouders er heel anders uit: digitalisering wordt een game changer”, zegt Gé Backus, voorzitter van het RDA-forum.

RDA heeft de kansen en risico’s van de digitalisering voor landbouwhuisdieren, veehouders en dierverzorgers en de consument en maatschappij in beeld gebracht. “Ontwikkelingen gaan razendsnel”, constateert Backus. “Steeds meer dingen worden real time gemeten en bergen data komen beschikbaar om de productie en -omstandigheden beter te sturen. De kwaliteit van de voedselproductie neemt toe en de veehouder kan een beter inkomen verwerven. Ook kan hij als eigenaar zijn data communiceren naar ketenpartijen en consumenten.”
In een slimme varkensketen moeten wel alle partijen meewerken, stelt Backus. “Niet alles moet op het bordje van veehouders terechtkomen. Bovendien hebben data een economische waarde en als marktpartijen daarvoor betalen, zijn investeringen terug te verdienen.”
Bijscholing en onderwijs op het vlak van technieken en technologieën is volgens hem nodig. “Het meegaan met die ontwikkelingen kan bijdragen aan het interesseren van jongeren voor een toekomst in de veehouderij.”

Samenhang


Vanuit LNV wordt opgemerkt dat digitalisering een belangrijk onderdeel is van de LNV Visie om de transitie naar kringlooplandbouw te maken. De ingewikkelde en urgente materie is onderdeel van de verduurzaming van de voedselproductie. Digitalisering maakt samenhang van het werken aan de diergezondheid en dierenwelzijn met andere thema’s mogelijk zoals klimaatneutraliteit en circulariteit. Op basis van data en vertrouwen zou een vriendelijkere vorm van controle en handhaving mogelijk zijn. Inspecteurs van de NVWA zouden niet meer op de bedrijven hoeven komen.

Keerzijde


Oprukkende digitalisering heeft ook zeker keerzijdes. “Haperende techniek of het niet bij kunnen blijven benen van de ontwikkelingen kan frustratie bij veehouders opleveren”, stelt Backus. “Maar ook het verkeerd interpreteren van data of een data-hack kan negatief uitpakken voor bijvoorbeeld de gezondheid en het welzijn van de dieren.”
Marijke de Jong van de Dierenbescherming waarschuwt voor het benutten van technieken en technologieën om het houden van vee verder te kunnen intensiveren. “Het schept een grotere afstand tussen mens en dier. We moeten niet alles automatiseren.”
Robotisering en een minder intensieve relatie tussen mens en dier kan leiden tot meer angstreacties van het dier. Daarom adviseert RDA terughoudendheid wat betreft automatisch sturen op data. De factor mens en vakman is en blijft volgens Backus een cruciale factor.

Download zelf de RDA-zienswijze.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  22° / 11°
  5 %
 • Zondag
  13° / 9°
  15 %
 • Maandag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer