Het+karwei+in+Europa+afmaken%21
Blog
©

Het karwei in Europa afmaken!

De exportomstandigheden voor organische en dierlijke meststoffen in de EU worden verbeterd nu het EU-Parlement woensdag akkoord ging met de nieuwe handelswetgeving voor bemestingsproducten. Goed voor de afzet van Nederlandse dierlijke mest.

In de nieuwe wet ontbreekt helaas de belangrijkste juridische stap voor kringlooplandbouw en vermindering van de CO2-voetafdruk: erkenning van hoogwaardige bemestingsproducten uit verwerkte dierlijke mest (zoals mineralenconcentraten) als kunstmestvervangers (boven de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest per ha uit de Nitraatrichtlijn en derogatiebeschikking) is hierin juridisch nog steeds niet definitief geregeld.

Mineralenconcentraten uit verwerkte dierlijke mest zouden uit wetenschappelijk oogpunt als groene kunstmestvervangers moeten worden erkend. Onderzoeksresultaten tonen dat al aan. In het debat antwoordde Eurocommissaris Timmermans me dat hij vertrouwen heeft dat er op termijn wel erkenning zal kunnen komen, ondanks het ontbreken van een harde wettelijke regeling.

In 2017 pleitte ik er in een eigen motie samen met de Sloveense oud-landbouwminister Bogovic al voor dit rechtstreeks wettelijk te regelen. Andere fracties en EU-landen blokkeerden dit CDA-voorstel echter. De Europese Commissie werkte mijn motie tegen, gesteund door mails van activisten. Geruchten, jaloerse broodnijd werden verspreid: erkenning van mineralenconcentraat zou innovatieve Nederlandse collega’s ‘bevoordelen’ ten opzichte van veehouders in andere lidstaten.
Een mondelinge toezegging van Timmermans namens de aftredende Europese Commissie is geen juridische garantie. U kent het dramatische verloop van het dossier pulsvisserij, waarin de EU-Commissie verklaarde voorstander te zijn en zelfs met een heus wetsvoorstel voor totale toelating kwam.

De mondeling toegezegde voortgang van de EU-Commissie richting toelating wil ik daarom als CDA-Europarlementslid vanuit de grote EVP-Fractie blijven volgen. Met populistisch geschreeuw en voortijdige beweringen dat het al geregeld is, komen kunstmestvervangers niet ver in Brussel.

Dan de dreiging van Afrikaanse varkenspest: na mijn aandringen zijn onwillige Nederlandse provincies door Brussel, de EU-diergezondheidswaakhond in Parma en LNV terecht gedwongen wilde zwijnenpopulaties af te schieten. Er is eindelijk afschot en bewegingsjacht! Maar in Luxemburg weigert de Groene en liberale regering voldoende maatregelen te nemen: er is onvoldoende jacht op de wilde zwijnenpopulatie, terwijl over de grens in België de Afrikaanse varkenspest woedt. Varkenshouders in Luxemburg, Duitsland en Nederlands Limburg zijn terecht boos en bezorgd. Daarom heb ik met collega’s gevraagd om Brusselse druk op de Luxemburgse groene en liberale regering.

Mijn karwei in Europa is nog lang niet af en ik houd niet van half werk! Daarvoor heb ik uw voorkeursstem en vertrouwen nodig op 23 mei 2019: Europese verkiezingen die belangrijker zijn dan ooit voor de toekomst van de landbouw!

Annie Schreijer-Pierik
Europarlementslid voor CDA

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer