Inspectie+vindt+geen+problemen+met+stalklimaat
Nieuws
©

Inspectie vindt geen problemen met stalklimaat

Bij inspectie van het klimaat op bijna 60 bedrijven heeft de NVWA vorig jaar geen afwijkingen gevonden. De inspecteurs gebruikten daartoe de vijf signaalindicatoren die zijn opgesteld door Wageningen Livestock Research in een pilot-project in 2016. Het lijkt er op dat het klimaat in 2018 beter is dan ten tijde van dit project.

Twee van de vijf signaalindicatoren zijn het gehalte aan kooldioxide (grenswaarde 3.000 ppm) en ammoniak (grenswaarde 20 ppm) in de stallucht. Daarnaast kijken de inspecteurs naar de score van oren, ogen en staarten bij gespeende biggen en de score van dierbevuiling, ogen en staarten bij vleesvarkens.
Op basis van deze vijf signaalindicatoren hebben de inspecteurs in 32 stallen met gespeende biggen en 27 vleesvarkensstallen geen afwijkend klimaat vastgesteld. Een te hoge waarde aan alleen ammoniak of alleen kooldioxide zegt niet alles over het stalklimaat. Het kan een tijdelijk effect zijn, bijvoorbeeld doordat de dieren net overeind komen bij binnenkomst in een stal.

Mondelinge waarschuwing


In drie gevallen vonden de inspecteurs de gehalten aan ammoniak of kooldioxide wel te hoog en kreeg de varkenshouder een mondelinge waarschuwing. De verschijnselen bij de varkens gaven geen aanleiding om er vanuit te gaan dat het klimaat niet goed was. Doel van de mondelinge waarschuwing is dat de varkenshouder beter op het klimaat let en - als er wel verschijnselen optreden - maatregelen neemt. In een van de drie gevallen konden de hoge gasconcentraties direct worden aangepakt.
Een varkenshouder kreeg een schriftelijke waarschuwing omdat er sprake was van storingen in het klimaat. Bovendien volgde de varkenshouder het advies van zijn dierenarts om het klimaat beter te controleren niet op. Bij herinspectie bleek dat de varkenshouder de problemen had opgelost.

Volgens landbouwminister Carola Schouten is er geen reden strenger te controleren op het klimaat. Wakker Dier had daar in januari om gevraagd, omdat er volgens hun analyse van de resultaten wél problemen waren met hoge gasconcentraties. Ook de Partij voor de Dieren had hier vragen over gesteld. Schouten zegt in haar antwoord dat de NVWA handhaaft op basis van de vijf signaalindicatoren en metingen in een hele afdeling. Wakker Dier reageerde hier verontwaardigd op en vindt dat er toch meer maatregelen nodig zijn.

Verbeterd klimaat


De resultaten van de inspectie in 2018 zijn overigens wel beter dan verwacht op basis van het pilot-onderzoek in 2016. Toen werden er bijvoorbeeld wél geregeld te hoge gasconcentraties gevonden. Het kooldioxidegehalte was bij 40 procent van de biggenstallen te hoog en bij 30 procent van de vleesvarkensstallen. Ook waren er toen wel verschijnselen zichtbaar aan de varkens. Bij 30 procent van de vleesvarkens was toen sprake van te veel dierbevuiling en ruim 13 procent van de biggen had een te hoge oorscore. Nu was dat niet het geval. In de afgelopen jaren is het klimaat in varkensstallen kennelijk verbeterd.

Een samenvatting van de bevindingen van het NVWA staat in de factsheet Inspectieresultaten-klimaat-in-varkensstallen-2018.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer