Destructietarieven+stijgen+opnieuw
Nieuws
©

Destructietarieven stijgen opnieuw

LNV heeft de destructietarieven voor 2019 goedgekeurd. De totale destructielasten stijgen met 23,8 procent, meldt Rendac. Verrekening van uitstaande tekorten, dalende opbrengsten, stijgende energieprijzen en een krimpend aanbod aan destructiemateriaal zijn daar debet aan.

De gevolgen van de gestegen destructielasten vertalen zich zowel in een stijging van de kosten per stop als per aangeboden dier. Rendac heeft in haar tariefvoorstellen rekening moeten houden met een verdere daling van het aantal stops en een daling van de aanvoer ten opzichte van 2018. Het macro-economische effect van een verdere afbouw van de veehouderij zal ook in de toekomst van invloed zijn op de tarieven, verwacht het destructiebedrijf.

Hogere prijzen


Een reguliere stop gaat 1,59 euro meer kosten (van 18,97 naar 20,56 euro). Het tarief voor een geplande vatenstop stijgt met 1,08 euro (van 13,73 naar 14,81 euro per stop).

Het tarief per dier (de verwerkingskosten, de verkoopopbrengsten en de verrekening van de overschotten/tekorten uit voorgaande jaren) stijgt eveneens omdat met name de verwerking tot diermeel en dierlijk vet duurder zal uitvallen. Normaal is dat opbrengstprijzen van die producten en huiden jaarlijks fluctueren, maar extra opbrengsten worden niet verwacht.

Tot slot wordt ook nog als argument aangevoerd dat de verkoopopbrengsten over het jaar 2017 lager waren dan ingeschat waardoor een tekort is ontstaan. Daarnaast is in 2016 besloten om de forse tekorten over 2015 gefaseerd over de tarieven van 2017, 2018 en 2019 te verrekenen. Daarom is nu bovenop het tekort van 2017 ook een deel van dat tekort meegenomen.
Dit leidt er volgens Rendac toe dat het tarief van bijvoorbeeld een gestorven slachtvarken dit jaar 1,55 euro per dier hoger zal uitvallen dan in 2018.

Normaal worden eind januari de nieuwe destructietarieven bekend gemaakt die met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari van dat jaar.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer