Duurzame+energie+%C3%A9n+CO2%2Dreductie
Nieuws
©

Duurzame energie én CO2-reductie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt per 2020 aangepast. De nieuwe SDE+-regeling richt zich dan niet alleen meer op het produceren van duurzame energie, maar ook op het reduceren van CO2.

De nog te ontwikkelen regeling gaat Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie, SDE++, heten. De nieuwe regeling moet bijdragen aan het op een kosteneffectieve manier werken naar de reductiedoelstelling van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030. In SDE++ wordt het inzetten van technieken gestimuleerd die concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ en andere broeikasgassen.

Net als bij de huidige SDE+ moet de techniek marktrijp zijn en grootschalig ingezet kunnen worden. Technieken die kosteneffectief CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie. Dalende subsidiebedragen of een periodieke herijking per techniek zorgen dat de ondersteuning tijdelijk is en alleen toekomstbestendige technieken stimuleert die naar verwachting binnen afzienbare tijd ook zonder subsidiegeld uitgerold kunnen worden.

Dat schrijft Eric Wiebes, minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Wiebes gaat de nieuwe regeling samen met marktpartijen verder uitwerken. Naar verwachting kan het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer, zodat het op 1 januari 2020 in werking treedt.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer