Combat+levert+inzicht+in+infectierisico%E2%80%99s
Achtergrond
©

Combat levert inzicht in infectierisico’s

Hoe groot of klein zijn de risico’s voor de gezondheid van de varkens op het bedrijf. Dat is niet zomaar in kaart te brengen. Met de Combat app van Boehringer Ingelheim kan dat wel. Op vier onderdelen: de locatie, de externe en de interne biosecurity en het diermanagement, krijgt de varkenshouder duidelijke inzichten.

De basis voor de Combat app is PRRS. Het is als varkenshouder lastig om goed grip te krijgen op dit virus . “Deze ziekteverwekker grijpt op allerlei manieren zijn kans om opnieuw voor problemen te zorgen, zegt Martijn Steenaert, dierenarts bij Boehringer Ingelheim. “Je doet Combat niet alleen voor PRRS, een goed inzicht in de risico’s is ook te gebruiken bij de aanpak van andere ziekten zoals griep.”

Hele bedrijf onder de loep

Bij het invullen van de Combat app loopt de varkenshouder het hele bedrijf langs, bijvoorbeeld de ligging ten opzichte van andere bedrijven, losplaats voer, laad- en losplaats dieren, overlegbeleid, speenleeftijd, overlegbeleid, looplijnen, enzovoort. Met alle ingevulde gegevens gaat de Combat app aan de slag en berekent hoe groot de risico’s zijn  op de verschillende onderdelen.

Uitslag in grafiek

De uitslag van de app is een grafiek waar in één oogopslag de situatie van alle vier de onderdelen is te zien.


 • De kleur van de stip op de grafiek geeft het risico van de locatie aan. Groen is weinig risico, rood is een groot risico, oranje zit er tussenin.

 • De omvang van de stip is de maat voor het risico op het onderdeel diermanagement: hoe kleiner de stip, hoe kleiner de risico’s.

 • De plaats van de stip op de y-as geeft aan hoe het risico op het onderdeel externe biosecurity er voor staat: hoe lager de stip staat hoe kleiner dit risico is.

 • De x-as geeft aan hoe goed de interne biosecurity op het bedrijf is. Dichter bij het nulpunt betekent een kleiner risico.


Daarbij kan de varkenshouder de uitslag van het bedrijf vergelijken met de anonieme gegevens van bijvoorbeeld alle zeugenbedrijven in Nederland.

Onderdeel 5-Step Process

Het belangrijkste doel van de Combat app is het op een rij zetten van infectierisico’s. De app is dan ook goed te gebruiken in de derde stap van het PRRS 5-Step Process van Boehringer Ingelheim. De eerste stap in dit proces is het formuleren van de doelstelling door de varkenshouder. De tweede stap is het bepalen van de huidige PRRS status. De derde stap is het in kaart brengen en begrijpen van de risico’s en de mogelijkheden om die aan te pakken. Stap vier is het ontwikkelen van oplossingen en stap vijf het toepassen en evalueren van de oplossingen.

Welke risico’s aanpakken

De inventarisatie van de risico’s met de Combat app is niet bedoeld om aan te geven wat er goed of fout is op een bedrijf. “Wel kun je aan de uitslag zien waar de grote risico’s liggen en waar de kleinere, aldus Steenaert. “De varkenshouder kan dan met behulp van die inventarisatie kijken wat hij wil en kan veranderen. Het is bijvoorbeeld een groot risico om biggen terug te leggen in de kraamstal, maar als dat als noodzakelijke oplossing wordt gezien voor de bigoverleving dan is het een bewust genomen risico. Goed om te weten!”

Passend bij doelstelling

De aanpak die de varkenshouder kiest moet uiteraard passen bij de eigen doelstelling. Wil hij bijvoorbeeld PRRS-vrije biggen leveren, of wil hij zelfs helemaal vrij worden van PRRS. Met de uitslag van de Combat app kan de varkenshouder een inschatting maken of de doelstelling reëel is. Je kunt bijvoorbeeld de locatie van je bedrijf niet veranderen en daarmee is PRRS-vrij worden niet zomaar te realiseren. Steenaert: “Wel kun je met je buurman de kennis over de gezondheidsstatus je bedrijf delen. En samen kijken of je daar wat aan kan doen. Je kunt ook nog een stap verder gaan en met de studieclub in je omgeving samen gaan werken aan een verbetering van de gezondheidsstatus.”

Download de Combat app voor IOS.

Download de Combat app voor Android.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  10° / 5°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer