Inzetten+op+behoud+fosfaatplafond+sector
Nieuws
©

Inzetten op behoud fosfaatplafond sector

De warme sanering van de varkenshouderij mag onder geen enkel beding leiden tot een korting op het sectorplafond voor de fosfaatproductie met varkensmest. Dat stelt de POV als keiharde voorwaarde om mee te willen werken aan het uitwerken van het saneringsplan.

Het sectorplafond voor de varkenshouderij is vastgesteld op een mestproductie van 39,7 miljoen kilo fosfaat per jaar. POV-voorzitter Ingrid Jansen stelt dat de fosfaatproductieruimte die waarschijnlijk zal ontstaan bij de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij, nodig is voor toekomstige duurzame ontwikkelingen binnen de varkenssector zelf. “Onder geen beding mag deze productieruimte daarom worden afgenomen van de varkenshouderijsector”, stelt Jansen resoluut. “Alleen dan wil de POV meewerken aan een verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord.”  Een mogelijke toekomstige ontwikkeling waar extra fosfaatproductieruimte voor nodig kan zijn, zijn bijvoorbeeld duurzaamheidsconcepten. “Deze sturen meestal niet op een zo laag mogelijke fosfaatuitscheiding, maar op bijvoorbeeld kringlopen met teelten uit de omgeving. De focus ligt daar minder op fosfaatefficiëntie.”

Geuroverlast


Zomer 2018 bereikte het ministerie van LNV samen met provinciale overheden en sectorpartijen een hoofdlijnenakkoord over een sanering van varkensbedrijven die nu veel geuroverlast veroorzaken voor hun maatschappelijke omgeving. Dit najaar zal het hoofdlijnenakkoord worden uitgewerkt in concrete regelingen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer