Varkensrechten+kopen+of+krimpen
Nieuws
©

Varkensrechten kopen of krimpen

Een voormalig POR ontheffinghouder die een bezwaarschift bij RVO indient, zal dit jaar toch over voldoende dierrechten moeten beschikken. Ook kan hij het aantal varkens inkrimpen om geen economisch delict te begaan.

Voormalig POR ontheffinghouders die in maart een verzoek hebben ingediend voor verlenging van de POR-regeling of het verlenen van een nieuwe ontheffing, hebben onlangs een afwijzingsbrief van LNV gekregen. De motivatie voor de afwijzing is dat er een grote druk op het fosfaatplafond is en dat LNV daarom geen mogelijkheid ziet om de ontheffing te verlengen. Deze varkenshouders hebben de mogelijkheid om hier bezwaar tegen aan te tekenen.

De POV adviseert hen een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na dagtekening van die afwijzingsbrief van LNV. Voor POV-leden is de Voorbeeld bezwaarbrief_POR_-_LNV. Deze dient correct ingevuld en tijdig naar de Afdeling Juridische Zaken van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te worden verzonden. Ook zal griffierecht betaald moeten worden.

Daarmee wordt een beroepsprocedure gestart en zal het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak doen. De uitspraak van CBb volgt waarschijnlijk in 2019 of zelfs pas in 2020.

De POR-regeling bood ruimte voor 121.622 varkenseenheden. De ontheffingshouders hebben in het verlden zonder dierrechten mogen uitbreiden, met de verplichting om alle varkensmest te verwerken en de overblijvende meststoffen buiten Nederland af te zetten. De ex-POR-deelnemers zullen dus de markt op moeten om varkensrechten te verwerven om dit jaar voldoende dierrechten te hebben. Ook kunnen ze ervoor kiezen om het aantal varkens overeen te laten komen met het aantal rechten dat zij in bezit hebben.

Lees ook dit artikel.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer