Lagere+geurreductie+combiwassers+nekt+bedrijfsontwikkeling
Nieuws
©

Lagere geurreductie combiwassers nekt bedrijfsontwikkeling

Per 20 juli zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in met name de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Van alle combiwassers en één biologische luchtwasser zijn de emissiefactoren voor geur drastisch bijgesteld door IenW. De POV komt met een plan van aanpak om tot differentiatie van rendementen van verschillende luchtwassystemen in de Rgv te komen.

De wijzigingen in deze regeling zijn volgens Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), tweeledig. In de eerste plaats zijn de emissiefactoren voor geur van alle gecombineerde luchtwassystemen en één biologisch luchtwassysteem (BWL 2012.07.V5) verhoogd. De wijziging heeft gevolgen voor de diercategorieën vleeskalveren en varkens (biggen, zeugen, vleesvarkens en dekberen). Die wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van recent onderzoek van Wageningen University & research (WUR) naar de effectiviteit van luchtwassystemen in de praktijk. In de tweede plaats zijn wijzigingen doorgevoerd in het kader van de reguliere halfjaarlijkse actualisatie van emissiefactoren van ammoniak en geur naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen.

Cijfers zijn de praktijk


IenW heeft besloten de geurreductiepercentages van gecombineerde luchtwassystemen in de Rgv voorlopig gelijk te stellen aan die van enkelvoudige luchtwassystemen. Die staan daardoor op het niveau dat (momenteel) aantoonbaar minimaal in de praktijk kan worden gehaald. Hiermee wordt volgens IenW voorkomen dat bij nieuwvestiging of uitbreiding van veehouderijen de geuremissie wordt berekend met te lage geuremissiefactoren en omwonenden van (nieuwe) veehouderijen kunnen worden blootgesteld aan een te hoge geurbelasting. Dat kan langdurig tot een slechter woonklimaat leiden omdat eenmaal opgerichte veehouderijen, kunnen worden voortgezet in overeenstemming met hun vergunning of de algemene regels van het Activiteitenbesluit, zonder dat zij verplicht zijn hun geuremissie te verminderen.

Wel geeft van Veldhoven aan dat wanneer overtuigend en met waarborgen omkleed wordt aangetoond dat bepaalde luchtwassystemen beter kunnen presteren dan de huidige rendementen, dat de Rgv daarop kan worden aangepast. De IenW-staatssecretaris heet overleg gevoerd met de POV, luchtwasserfabrikanten en adviesbureaus. De POV heeft toegezegd met een plan van aanpak te komen om tot differentiatie van rendementen van verschillende luchtwassystemen in de Rgv te kunnen komen. Het waarborgen van de rendementen is daarbij een belangrijk aandachtspunt, stelt Van Veldhoven.

Lopende verguinningsprocedures


Informatie van omgevingsdiensten wijst voor heel Nederland in de richting van ongeveer 200 tot 225 lopende vergunningprocedures waarbij een gecombineerd luchtwassysteem een rol speelt. Bij ongeveer 80 procent van de procedures zal sprake zijn van een situatie waarbij de geurnorm wordt overschreden. Dan zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het is volgens Van Veldhoven niet mogelijk om een inschatting van de kosten van deze maatregelen te maken. Per situatie zullen die verschillend zijn. Verder is de indicatie van omgevingsdiensten dat er tussen de 20 en 60 bedrijven zijn die onder het Activiteitenbesluit en daarmee ook onder het overgangsrecht zullen vallen.

Voor vergunningplichtige bedrijven is geen overgangsrecht opgenomen en dat stuit de POV tegen de borst. De overheid is immers verantwoordelijk voor de normstelling en heeft varkenshouders gestimuleerd te investeren in gecombineerde luchtwassers en schuift nu de gevolgen van deze wetswijziging volledig af op de varkenshouders. De POV beraadt zich op nadere stappen.

Zie de aangepaste Regeling geurhinder en veehouderij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer