Borst+nat+maken+voor+klimaatinspectie
Nieuws
©

Borst nat maken voor klimaatinspectie

Varkenshouders krijgen dit jaar te maken met gerichte klimaatinspecties door de NVWA. Daarbij wordt het klimaat beoordeeld op vijf onderdelen: Meting van de gehalten aan kooldioxide en ammoniak en scores voor rode of vuile ogen, oorbijten en staartbijten. Afgaande op de resultaten van het pilot-onderzoek van vorig jaar kan dit voor circa 30 procent van de bedrijven leiden tot waarschuwingen.

Bij de NVWA-controles zal het klimaat in de afdelingen met vleesvarkens en gespeende biggen onder de loep worden genomen. Daarbij zal de NVWA de vijf meetpunten gebruiken die vorig jaar uit een pilot-onderzoek naar voren kwamen. Daarbij geldt als bovengrens 3.000 ppm voor het kooldioxide-gehalte (CO2) en 20 ppm voor het ammoniakgehalte. Daarnaast kunnen de inspecteurs scores geven voor de ogen (rood of bevuild), de mate van oorbijten en staartbijten.

Als de NVWA bij de controle van het klimaat tekortkomingen constateert volgt er een waarschuwing en hercontrole. Zoals gebruikelijk meldt de woordvoerder van de NVWA. Bij de hercontrole zal het klimaat dan in orde moeten zijn. Zijn er echt grote tekortkomingen in het klimaat dan kan er ook een boete volgen en ook daarna een hercontrole.

Gezien de resultaten van het pilot-onderzoek mogen een aantal varkenshouders zich wel zorgen maken. Uit de pilot bleek bijvoorbeeld dat bij ruim twintig procent van de afdelingen met gespeende biggen het ammoniakgehalte boven de grenswaarde uit kwam. Voor kooldioxide was dit op bijna 40 procent van de bedrijven het geval. Bij het onderdeel oorscore kwam 13 procent van de bedrijven boven de norm uit. De onderdelen oog- en staartscore liggen lager.

Op vleesvarkensbedrijven is er op ruim 30 procent van de bedrijven het kooldioxide en ammoniakgehalte te hoog. Daarnaast was hier de oogscore het kritieke punt. Dat was bij ruim 20 procent van de bedrijven boven de grenswaarde.

De POV onderstreept het belang van een goed stalklimaat. Dat is immers belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de varkens, maar ook voor een prettig en gezond werkklimaat voor de varkenshouders en zijn medewerkers. De POV heeft overleg gehad met de NVWA en zal de resultaten van het inspectietraject regelmatig met de NVWA bespreken. De NVWA inspecteurs moeten ervaring opdoen met deze wijze van inspecteren en de systematiek die daarvoor is ontwikkeld. Stalklimaat wordt immers beïnvloed door veel factoren.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer