Snelle+aanpak+mestfraude+nodig
Nieuws
©

Snelle aanpak mestfraude nodig

De  aanpak van de mestfraude is in de ogen van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een zaak van de sector. Over een week of twee wil ze dat er een plan ligt dat met met de ambtenaren van het ministerie doorgesproken kan worden. Half december moet het plan kant en klaar zijn.

Pas als er een plan van aanpak ligt, wil minister Schouten nadenken over de maatregelen die ze kan nemen. Haast met een plan van aanpak is nodig omdat anders het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op losse schroeven komt te staan en daarmee de Derogatie voor de jaren 2018-2021. Zonder derogatie groeit het mestoverschot in Nederland fors en zouden er wel eens harde maatregelen nodig kunnen zijn.

Het overleg over het plan van aanpak is al gestart. Op dit moment zijn LTO Nederland, de POV, Cumela en Transport en Logistiek Nederland al in overleg, mogelijk sluiten nog meer partijen zich aan. Aan welke mogelijkheden wordt gedacht, wil de POV niet kwijt totdat er een uitgewerkt plan ligt.

Een mogelijke maatregel die bij kan dragen aan minder mestfraude noemt Cumela. Ze werkt samen met de sector aan een geborgd alternatief voor de onafhankelijke monstername zoals die momenteel in gebruik is. Het geborgde alternatief is in eerste instantie bedoeld voor de continue systemen van mestverwerking, zoals de mestscheiding. Één monster van een hoop dikke fractie zegt daarbij genoeg over de samenstelling. Cumela wil daarom de frequentie van monstername afhankelijk maken van de wisseling in samenstelling. Blijkt dat de samenstelling vaak wisselt, dan is een hoge frequentie van monstername nodig. Wisselt de samenstelling niet of nauwelijks dan kan de frequentie omlaag. Samen met de andere partners wil Cumela dit kwaliteitssysteem verder uitwerken.

 

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
 • Vrijdag
  22° / 14°
  90 %
Meer weer