Flinke+inhaalslag+mestexport
Nieuws
©

Flinke inhaalslag mestexport

In het derde kwartaal is er een flinke inhaalslag geweest bij de export van (verwerkte) mest. In de eerste helft van dit jaar was er nog een achterstand van 15 procent (op basis van fosfaat) ten opzichte van 2016. Aan het eind van het derde kwartaal is die achterstand vrijwel geheel weggewerkt. Op fosfaatbasis is de achterstand veel minder dan 1 procent, blijkt uit de cijfers van RVO.

De achterstand van dit voorjaar had volgens Hans Verkerk, directeur Bureau Mest Afzet, vooral te maken met de onduidelijkheid over de nieuwe regelgeving in Duitsland. “De afnemers hebben daardoor minder bestellingen geplaatst. De regelgeving in Duitsland is nu wel duidelijk maar wel redelijk ingewikkeld. Organische mest die in het najaar wordt gegeven moet bijvoorbeeld voor een deel in het voorjaar in mindering worden gebracht."

Een andere reden voor de achterstand was volgens de directeur dat nog niet alle exporteurs begin dit jaar hun AGR-gps apparatuur op orde hadden. "Die apparatuur is nodig voor de bemonstering van dikke fractie. Op dit punt was er de afgelopen periode sprake van een inhaalslag.”

Door de onduidelijkheid over de afzetmogelijkheden richting Duitsland is de afzet richting België en Frankrijk gestegen. De afzet naar Duitsland ligt nog steeds onder het niveau van vorig jaar (op fosfaatbasis 8 procent lager). De afzet van mest naar België steeg met 8 procent op basis van fosfaat en de export naar Frankrijk met bijna 16 procent (fosfaatbasis). Verkerk: “De export naar België gaat daarbij voor een deel naar verwerkende bedrijven, die het verwerkte product vervolgens weer exporteren naar Frankrijk.”

De afzet van varkensmest loopt dit jaar duidelijk beter dan van de andere mestsoorten. In hoeveelheid is het 7,6 procent, op fosfaatbasis 13,2 procent. De dalende afzet van rundveemest, komt omdat er minder rundvee is en daardoor ook een kleiner overschot van rundveemest. Ook de daling van de afzet van pluimveemest is logisch te verklaren door de fipronil-affaire.

Het valt Verkerk totaal niet tegen dat de achterstand bij de mestexport van dit voorjaar weer is ingehaald. “Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht meer nodig is voor de verwerking van mest. We exporteren nog steeds niet bewerkte mest of mest die alleen is gehygiëniseerd en waarvan de kwaliteit niet is verbeterd. Daarmee blijven we kwetsbaar.”

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer