E%C3%A9n+varkensgeluid+definitief
Nieuws
©

Eén varkensgeluid definitief

Eindelijk is er weer één belangenbehartiger voor alle varkenshouders van Nederland. Maandagavond 20 november hebben de leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) formeel ingestemd met ‘1 Varkensgeluid’.

Sinds de vorige ALV op 1 mei was er een overgangsbestuur van de POV actief. Die heeft hard gewerkt aan de bouw van de ‘Nieuwe POV’. Zo zijn er zeven regio’s gevormd en zijn er de afgelopen periode zeven nieuwe regiobesturen besturen gekozen. Daarin zitten vertegenwoordigers van zowel de NVV als LTO Varkenshouderij, de voorlopers van de huidige POV. Daarnaast is er gewerkt aan een begroting en werkplan voor de komende periode. De ‘Nieuwe POV’ is hiermee gereed en zal vanaf 1 januari 2018 operationeel zijn.

Nieuw bestuur
De ALV heeft zeven nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur benoemd: Ingrid Jansen (voorzitter), Eric Douma (vicevoorzitter), Eric Holleman, Alfred van Lenthe, Paul Wouters, Bart Verhees en Mark Vossen. Tezamen met de zeven nieuwe regiovoorzitters: Wiebe in ’t Hout (Noord), Wouter Oude Voshaar (Overijssel), Pieter Bouw (Gelderland), Gijsbert Meijers (West), Rein van As (Zuid-West), Eric Stiphout (Zuid-Oost) en John Marcellis (Limburg) vormen zij het nieuwe Landelijk Bestuur van de POV. De nieuwe bestuurders treden per 1 januari a.s. in functie. Tot die tijd zal het huidige overgangsbestuur in functie blijven.

Contributie
De ALV heeft ook ingestemd met de begroting en het werkplan van de POV-Vereniging. De kosten zullen worden betaald uit de contributie van de leden. De contributie bestaat uit drie onderdelen: een POV-deel voor nationale sectorale belangenbehartiging, een LTO-Nederland-deel voor internationale- en intersectorale nationale belangenbehartiging en een regionaal LTO-deel voor provinciale- en regionale belangenbehartiging. Elke varkenshouder betaalt hetzelfde bedrag via een eenduidige contributiesystematiek ongeacht van welke organisatie (POV of LTO) de varkenshouder lid is.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer