Ondersteunende+maatregelen+Brabant+bekend
Nieuws
©

Ondersteunende maatregelen Brabant bekend

De provincie Brabant heeft het pakket ondersteunende maatregelen voor veehouders grotendeels (voor 80 procent) uitgewerkt. Het pakket maatregelen moet de versnelde ontwikkeling van de veehouderij in Brabant mogelijk maken. Op 22 september wordt het pakket besproken waarbij de mogelijkheid is tot inspraak.

Op 7 juli 2017 stemden Provinciale Staten van Brabant in met nieuw mestbeleid en een aanscherping van de Verordening Natuurbescherming. Met deze wijzigingen wil Brabant de veehouderij snel duurzaam, schoner en gezonder maken.

Een onderdeel van het pakket ondersteunende maatregelen is ondersteuning voor veehouders die hun bedrijf duurzamer willen maken, iets anders willen gaan doen of willen stoppen, maar dit om één of andere reden niet volledig zelfstandig voor elkaar kunnen krijgen.

De veehouders krijgen daartoe advies en praktische ondersteuning krijgen via een ondersteuningsnetwerk. Dit ondersteuningsnetwerk richt zich onder andere op oudere boeren die geen opvolger hebben. Daarnaast kan het netwerk in algemene zin ontzorgen bij sloop en asbestsanering.
Verder wil Brabant samen met de andere vee-intensieve gebieden en het Rijk samenwerken aan het ontwikkelen van innovatieve stal- en managementsystemen die bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot bij de bron aanpakken. De provincie wil daartoe ook de gelden van het Plattelandsontwikkelingprogramma 3 (Pop 3) meer richten op dergelijke systemen en kennisoverdracht hierover.

Tijdens de openbare Statendag op 22 september vanaf 9.00 uur worden de ondersteunende maatregelen besproken. Inspraak is mogelijk na voorafgaande aankondiging uiterlijk dinsdag 19 september. Na 22 september wordt het pakket verder uitgewerkt. In november besluiten Provinciale Staten dan over het benodigde budget.

Een van de maatregelen: het stalderingsloket is nu al in werking. Dat betekent dat varkenshouders of andere veehouders die willen stoppen hun vierkante meters stalruimte al kunnen aanbieden. Veehouders die willen ontwikkelen en vierkante meters nodig hebben, kunnen zich ook al melden.

De achterliggende informatie over de ondersteunende maatregelen staat hier.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  1° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer