Mestverwerking+groeit+vooral+in+Oost
Nieuws
©

Mestverwerking groeit vooral in Oost

De verwerkingscapaciteit voor mest is dit jaar verder gegroeid, met name in het gebied Oost. Samen met de afzet van onbehandelde mest en compost neemt de afzet dit jaar tot 55,2 miljoen kilo fosfaat, bijna gelijk aan het berekende mestoverschot van 56,4 miljoen kilo fosfaat. Omdat bijvoorbeeld dunne fracties in Nederland blijven is daarmee de druk op de mestmarkt nog niet weg, blijkt uit de inventarisatie door het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet.

De verwerkingscapaciteit in het concentratiegebied Oost is toegenomen van ruim 2 miljoen tot 3,6 miljoen kg fosfaat bij de geënquêteerde bedrijven. Bij de niet-respondenten in het gebied Oost is de capaciteit 1,6 miljoen kilo. Samen levert dat een verwerkingscapaciteit op van 5,2 miljoen kilo. Hans Verkerk, directeur Bureau Mest Afzet vindt dat je mag spreken van een inhaalslag. Zeker omdat er nog een verwerkingscapaciteit van 5,5 miljoen kg fosfaat in ontwikkeling is in regio Oost, wat neerkomt op een ruime verdubbeling van de huidige capaciteit.

Bij de verwerkingscapaciteit in Oost mag je volgens het rapport overigens ook nog een deel van de verwerkingscapaciteit uit Overig meetellen. Aan de randen van Oost staan namelijk een aantal verwerkingsinstallaties die vooral draaien op mest uit het gebied Oost.

De verwekingscapaciteit in 2017 bedraagt in totaal 40,3 miljoen kilo fosfaat. Vorig jaar was dat 37,6 miljoen kilo. De verwachtingen voor 2018 zijn hooggespannen met een groei van 9,7 miljoen kilo fosfaat van projecten die in de bouw- en financieringsfase zitten. Verkerk tempert die verwachtingen omdat al jaren blijkt dat de werkelijkheid lager uitvalt. "Dat komt onder andere omdat er nogal eens opstartproblemen zijn, waardoor de geplande capaciteit niet wordt behaald."

Een groei van de mestverwerkingscapaciteit is volgens de directeur hard nodig. “Het wordt steeds lastiger om onbewerkte en alleen gehygiëniseerde mest te exporteren naar Duitsland. Dit jaar spelen daarbij dan ook nog perikelen rondom de AGR-gps apparatuur. Gelukkig is de daling van de export die hierdoor is veroorzaakt grotendeels opgevangen door de krimp van de rundveestapel.”

Voor een goed evenwicht op de mestmarkt is het nodig om mest vergaand te verwerken. Niet alleen moet er fosfaat worden afgezet, ook stikstof is een beperkende factor. Alleen mestscheiding en export van de dikke fractie lost niet genoeg op. De dunne fracties die in Nederland blijven zorgen dan toch nog voor druk op de mestmarkt, wat rem zet op de daling van prijzen voor mestafzet.

Gelukkig blijkt uit de inventarisatie dat er steeds meer installaties komen die de mest vergaand verwerken, zoals droge korrels en compost. Wel stijgt ook nog de afzet van gehygiëniseerde dikke fractie. Tegelijk komen er wel meer installaties die de dunne fractie zuiveren via omgekeerde osmose of indamping en er is een duidelijke toename van het strippen van ammoniak, waardoor er meer dunne fractie op het (eigen) land is te plaatsen.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer