Minder+mest%2C+minder+fosfaat+en+minder+stikstof
Nieuws
©

Minder mest, minder fosfaat en minder stikstof

De varkenssector heeft in de periode 1990 tot en met 2016 flinke stappen gezet om de mestproductie te verlagen en de uitstoot van stikstof en fosfaat terug te dringen. Het totaal aantal tonnen drijfmest dat de varkens in Nederland produceert is in die ruim 25 jaar met 38 procent gedaald. Werd in 1990 nog 16,4 miljoen ton drijfmest geproduceerd, in 2016 was dat 10,2 miljoen ton. Naast een gedaald mestvolume is ook fors minder fosfaat met mest uitgestoten (43 procent). De hoeveelheid geproduceerde stikstof met mest is met 35 procent afgenomen, blijkt uit de publicatie Dierlijke mest en mineralen 2016 van het CBS.

Jaar        miljoen ton        miljoen kilo
drijfmest                             fosfaat stikstof
1990      16,4                        69           150
2000      14,1                        48           121
2010      11,8                         45           106
2015      10,5                         40           99
2016      10,2                         39           97

De benutting van fosfor in de varkenshouderij is flink verbeterd. Van de met voer verstrekte hoeveelheid fosfor (P) werd in 1990 nog gemiddeld 34 procent benut voor het aanzetten van vlees  door vleesvarkens. Een vleesvarken anno 2016 weet rond de 46 procent van het P-aanbod in het rantsoen te benutten.
Zeugen zijn ook het fosfor in het rantsoen efficiënter gaan benutten: in 1990 was dat nog rond de 25 procent terwijl de P-benutting in 2016 iets boven de 40 procent ligt.

Lees het hele CBS-rapport dierlijke-mest-en-mineralen-2016.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer