WOZ%2Dbeschikking
Blog
©

WOZ-beschikking

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast van uw onroerende zaken. Die waarde deelt zij u die mede middels de beschikking WOZ. Binnenkort zal de nieuwe WOZ-waardering cq. aanslag gemeentelijke heffingen weer in de brievenbus vallen. Het is zaak deze kritisch te bekijken.
De waarde van agrarische bedrijven wordt vaak vastgesteld op basis van de landelijke taxatiewijzer. Dit is een tabel waarin normbedragen staan per eenheid (m2, m3, etc.). Echter door niet werkelijk de situatie ter plaatse te beoordelen komen afwijkende aspecten niet of niet volledig in beeld. U moet dan denken aan bijvoorbeeld: aanwezige asbest, opstallen die er niet meer staan (maar wel op vergunning), achterstallig onderhoud, etc. Specifiek voor de landbouw is er daarnaast bijvoorbeeld de cultuurgrondvrijstelling.
Daarnaast zitten we in een markt waarin agrarische bedrijven fors in waarde zijn gedaald in het economisch verkeer de afgelopen jaren. Er is regelmatig in procedures gebleken dat de waardes uit de taxatiewijzer niet aansluiten bij de waardes in het economisch verkeer.
Veel mensen zijn gefocust op de WOZ waarde vanwege het feit dat dit de grondslag vormt voor de gemeentelijke belastingen, maar de impact van de WOZ-waarde is op andere fronten vaak veel groter.
Zo wordt bijvoorbeeld het eigen woning forfait in de inkomstenbelasting berekent als een percentage van de WOZ-waarde. Een lagere WOZ-waarde is een lager eigen woning forfait, waardoor er een hogere aftrekpost is in box 1.
U mag daarnaast uw bedrijfsgebouwen afschrijven tot aan de bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is dit 50% van de WOZ-waarde. Een lagere WOZ-waarde leidt dus tot meer afschrijvingspotentieel.
Ook wordt de WOZ-waarde vaak gebruikt als uitgangspunt voor berekeningen voor bijvoorbeeld erfrecht en de daarmee samenhangende erfbelasting.
Samenvattend mag geconcludeerd worden dat het kritisch bekijken van de WOZ-aanslag zeker de moeite waard is. Doe er uw voordeel mee!

Jan van der Heijden
Adviseur AEC Uden

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer