5+miljoen+voor+1+miljoen+kilo+fosfaat
Nieuws
©

5 miljoen voor 1 miljoen kilo fosfaat

Als de POV en Nevedi instemmen met het verminderen van 1 miljoen kilo fosfaat via het veevoerspoor, stelt staatssecretaris Martijn van Dam 5 miljoen euro beschikbaar. Dat meldt hij in een Kamerbrief, voorafgaand aan het Landbouw en Visserijoverleg in Brussel op 12 en 13 december.

Als de POV en Nevedi instemmen met het verminderen van 1 miljoen kilo fosfaat via het veevoerspoor, stelt staatssecretaris Martijn van Dam 5 miljoen euro beschikbaar. Dat meldt hij in een Kamerbrief, voorafgaand aan het Landbouw en Visserijoverleg in Brussel op 12 en 13 december.

In de Kamerbrief gaat Van Dam uitgebreid in op de besteding van de bijna 23 miljoen euro Europese steungelden voor de veehouderijsector, de zogeheten nationale envelop. Het is toegestaan om deze gelden met 23 miljoen euro binnenlandse gelden te verdubbelen. Van Dam heeft de EU op 30 november al bij de Europese Commissie gemeld dat en hoe hij dit gaat doen. Het grootste deel van de gelden zal worden gebruikt voor een beëindigings- en gedeeltelijke krimpregeling in de melkveesector.

Wel komt er uit de nationale middelen 5 miljoen euro beschikbaar voor de varkenssector. Vier miljoen reserveert Van Dam voor samenwerkingsprojecten en deelcollectieven van varkenshouders die zich richten op het verbeteren van de mineralenefficiëntie van veevoer en op de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties voor varkensvlees. Volgens Van Dam leiden deze maatregelen tot een  verbetering van de positie van de Nederlandse varkenshouders op de afzetmarkten voor varkensvlees en zijn ze van cruciaal belang voor een structurele verbetering van de economische duurzaamheid van de varkenssector

Daarnaast reserveert de staatssecretaris 1 miljoen euro voor een bijdrage aan de kosten van de POV voor de uitvoering van het Actieplan vitalisering varkenshouderij. Hij verbindt aan het beschikbaar stellen van de in totaal 5 miljoen euro wel een voorwaarde. De Algemene Ledenvergadering van de POV van medio december a.s. en de veevoerindustrie (Nevedi) moeten ermee instemmen dat de varkenssector via het veevoerspoor in 2017 een reductie behaalt van 1 miljoen kilogram fosfaat. Is dat niet het geval, dan gaat het bedrag naar de beëindigings- en gedeeltelijke krimpregeling in de melkveehouderij.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  2° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
Meer weer