Expertgroep+gaat+bigvitaliteit+aanpakken
Nieuws
©

Expertgroep gaat bigvitaliteit aanpakken

Het nieuwe plan van aanpak van de Stuurgroep bigvitaliteit gaat van start met een Expertgroep bigvitaliteit.

Doel van de Stuurgroep Bigvitaliteit blijft bet verminderen van de biggenuitval. Uitgangspunt is dat een zeug zelfstandig haar biggen kan grootbrengen. Door een optimale zorg van de varkenshouder rond het werpen en in de eerste levensweken moeten de geboren biggen daadwerkelijk worden grootgebracht met minimale uitval. Dat is uitgaande van de huidige praktijk met de nu aanwezige zeugen (fokmateriaal).

De Expertgroep gaat het management van varkenshouders ondersteunen via kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Dat moet er op korte termijn toe leiden dat de toename van de biggenuitval stopt. Daarnaast moeten ze er aan bijdragen dat de uitval van biggen op termijn gaat dalen. In de Expertgroep zitten (biologische) varkenshouders, dierenartsen, fokkerij, voeding en onderzoek.

Om oplossingen te vinden voor het verlagen van de biggenuitval gaat er binnenkort een onderzoek van start. De expertgroep bundelt de aanwezige kennis en zal indien nodig  nieuw onderzoek starten. Hieruit moet blijken welke factoren invloed hebben op de optimale toomgrootte, hoe je de toomgrootte kunt optimaliseren en welke effecten het aanpassen van de toomgrootte heeft.

Er moeten kritische succesfactoren boven water komen die de biggenuitval kunnen beperken. Dat moet leiden tot streefcijfers over de geaccepteerde biggenuitval.  Een open communicatie over dit onderzoek met de maatschappij hoort hierbij.

Voor de lange termijn blijft een goede zorg van de varkenshouder voor de zeug en haar biggen de basis. Voor de langere termijn staan de verdere verlaging van de biggenuitval en sturing van de toomgrootte centraal. Onderzoek dat op korte  termijn  start zal aandacht besteden aan de technische aspecten zoals fokkerij, diergezondheid, toomgrootte, geboorteproces en voeding. En daarnaast aan de maatschappelijke en ethische issues zoals het fokken op meer spenen bij de zeug. Verder zal er aandacht zijn voor een mogelijke sturing vanuit de markt en de retail om te komen tot concepten waarbij verlaging van biggenuitval of toomgrootte een voorwaarde is.

De Stuurgroep zal eind dit jaar een eerste voortgangsrapportage over het plan van aanpak aan EZ-staatssecretaris Van Dam sturen.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer