Salmonella%2Daanpak+loont
Nieuws
©

Salmonella-aanpak loont

De gedachte dat varkens niet zo veel last hebben van een Salmonellabesmetting mag in de prullenbak. Als biggen een besmetting oplopen kan dat leiden tot een 60 gram lagere groei.

De gedachte dat varkens niet zo veel last hebben van een Salmonellabesmetting mag in de prullenbak. Lichte biggen opleggen in slecht gereinigde stallen kan leiden tot een stevige Salmonella-besmetting en een groeiverschil van meer dan 60 gram per dag, toont onderzoek op De Vlierbos, het vleesvarkensproefbedrijf van De Heus aan.
De aanpak van Salmonella op varkensbedrijven is nodig om te voorkomen dat consumenten ziek worden van besmet varkensvlees. De slachterijen streven voor Salmonella dan ook naar de categorie-1 status van de vleesvarkens die ze geleverd krijgen. Dat is de status waarbij de kans op een salmonellabesmetting het kleinste is.
Salmonella aanpakken kan kosten met zich mee brengen. Maar die kosten zijn zeker voor een deel terug te verdienen door de betere resultaten van varkens met een lage Salmonellabesmetting blijkt uit het onderzoek van De Heus. Nog afgezien van een mogelijke korting door de slachterij.
Op het proefbedrijf van De Heus is hiertoe de salmonella-status onderzocht van de biggen bij opleg en 5 weken na opleg. Bij opleg waren de biggen nog vrij van Salmonella. Het niveau van antistoffen (de titer) lag onder de 10. Daarna volgde een snelle stijging van de antistoffen. Op vijf weken na opleg had een deel van de biggen en titer van 61. Dit waren vrijwel allemaal de lichte biggen met gewichten onder de 20 kilo. Bij de zwaardere biggen kwam de titer op 23. Dat is een lage besmetting. Slachterijen vinden varkens positief als de titer boven de 40 uit komt.
Uit het onderzoek blijkt verder dat een verschil in Salmonella-titer ook een verschil in groei opleverde. De biggen waarbij de titer onder de 60 bleef groeiden 64 gram per dag meer dan de biggen waarbij de titer boven de 60 uit kwam. Dit verschil in groei is niet alleen te verklaren door het gewichtsverschil, de salmonellabesmetting heeft ook invloed.
“Salmonella aanpakken bij de vleesvarkens is dan ook zeker zinvol en zal zich vertalen in betere resultaten”, zegt dierenarts Godfried Groenland van De Heus voeders. “Het betekent dat varkenshouders op de eerste plaats moeten zorgen voor een goede reiniging en ontsmetting van de stallen. Daarmee voorkom je besmetting van de biggen na opleg, niet alleen met Salmonella, maar ook met andere dierziekten. Je hebt dan ook met de lichtere biggen minder problemen. Dat verbetert de resultaten en verlaagt het medicijngebruik, zoals je ook kunt zien bij het HyCare concept.”
Daarnaast zouden zeugenhouders er ook naar moeten streven om geen te lichte biggen af te leveren. Door ze bijvoorbeeld langer op het eigen bedrijf te houden. En verder ook te zorgen voor een goede gezondheidsstatus op het eigen bedrijf, zodat biggen niet op het moment van opleg infecties doormaken. Het is volgens Groenland goed om de gezondheidsstatus van de darmpathogenen en luchtwegziekten in kaart te brengen en aan te pakken. “Met een goede gezondheid, voeding en management kun je veel betere resultaten boeken. De groei kan dan zomaar 100 gram per dag omhoog en op SPF-bedrijven nog meer.”

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer